250 đại biểu tham dự hội thảo về văn học, nghệ thuật Việt Nam

  PV

Hôm nay (5/12), tại Quảng Ninh, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề “Các xu hướng vận động của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay - Thực trạng và định hướng phát triển”.

Hội thảo có sự tham gia của hơn 250 đại biểu, bao gồm thành viên của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương; các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; các nhà khoa học lĩnh vực lý luận, phê bình…

Tinh thần chung của Hội thảo là tăng cường đối thoại, tranh luận, tiếp thu các đề xuất kiến nghị. Kết quả của Hội thảo sẽ góp phần xây dựng luận cứ khoa học để có những đề xuất, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành có cơ chế phù hợp trong quản lý văn học nghệ thuật, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Đất nước.        

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất