: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:30:40 16/01/2018

Thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết

Trong dịp cao điểm sát Tết Nguyên đán, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã thành lập 6 đoàn thanh, kiểm tra với sự tham gia của nhiều bộ, ngành liên quan, tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh, thành.

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở kiểm nghiệm phải ưu tiên nguồn lực để kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm do các đoàn kiểm tra gửi về và công bố sớm cho người tiêu dùng biết.

Lần kiểm tra này có điểm mới là các đoàn thanh kiểm tra của Trung ương chủ yếu đôn đốc, thanh kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương chứ không làm thay địa phương. Nếu địa phương nào không thực hiện nghiêm túc, Ban Chỉ đạo sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ có hình thức xử lý kịp thời.              

B.Thủy