Bình Thuận: Vận động trên 15 tỷ đồng Quỹ 'Vì người nghèo'

Xuân Hiếu

Ngày 17/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động công tác Mặt trận tỉnh năm 2018 và đề ra chương trình phối hợp hành động năm 2019.

Bình Thuận: Vận động trên 15 tỷ đồng Quỹ 'Vì người nghèo'

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cờ đơn vị xuất sắc có thành tích trong công tác.

Trong năm 2018, Mặt trận tỉnh Bình Thuận và các tổ chức thành viên đã tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả 5 nội dung Chương trình phối hợp thống nhất hành động đề ra. Bình Thuận đã ổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã của 77/127 xã, phường, thị trấn, trong đó có 4 huyện đã hoàn thành đại hội cấp xã. Có 276.082 hộ đạt gia đình văn hóa trong tổng số 286.580 hộ đăng ký; Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 15 tỷ đồng (đạt 169%). 

Mặt trận các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, các nhóm nồng cốt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Năm 2019 là năm nước rút trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh - là năm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2014 – 2019 và tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

Do đó Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ: triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Việt Nam các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 – 2024; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình giảm nghèo bền vững, hoạt động cứu trợ, “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh. Nhân dịp này, Mặt trận tỉnh Bình Thuận đã tặng cờ và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Mặt trận năm 2018.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất