: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:11:08 - Thứ bảy, 05/01/2019

Cà Mau: Tập trung lo Tết cho đồng bào nghèo

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Dũng lưu ý Mặt trận các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên cần tập trung chăm lo cho vùng nghèo, đồng bào nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2019. 

Cà Mau: Tập trung lo Tết cho đồng bào nghèo

Tặng cờ thi đua cho 4 tập thể.

Ngày 5/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và đề ra chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2019. 

Năm 2018, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã cụ thể hóa chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận đạt nhiều kết quả, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động an sinh - xã hội được triển khai sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận được tăng cường, tập trung hướng về cơ sở; cụ thể việc thực hiện các nội dung, mô hình, phần việc, nhiều mô hình mới điển hình tiên tiến, nổi bật các mô hình tự quản ở khu dân cư, mô hình xây dựng nông thôn mới đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia. 

Công tác giảm nghèo tiếp tục được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên quyết tâm thực hiện hiện; các mô hình hiệu quả được nhân rộng, vai trò của Trưởng ban công tác Mặt trận ngày càng được phát huy. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp (nhiệm kỳ 2019 – 2024) được tăng cường. 

Với sự quyết tâm, MTTQ các cấp chủ trì hỗ trợ 873 hộ thoát nghèo, đạt 78,43% số hộ đăng ký. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh tiếp nhận trên 60,5 tỷ đồng, trong đó tiền mặt hơn 12,7 tỷ đồng, vật chất quy ra tiền trên 47,8 tỷ đồng để xây dựng 69 cầu giao thông nông thôn, 675 căn nhà Đại đoàn kết, 55 giếng nước... 

Vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 9,5 tỷ đồng trong năm 2018, hỗ trợ xây dựng mới 51 căn, sửa chữa 47 căn nhà tình nghĩa. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Dũng lưu ý Mặt trận các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên cần tập trung chăm lo cho vùng nghèo, đồng bào nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2019. 

Ông Dũng cũng nhấn mạnh: Báo cáo chính trị của Mặt trận cần đánh giá đúng thực chất và đề ra phương hướng thực hiện đúng thực tế tại địa phương; việc cơ cấu chức danh Chủ tịch Mặt trận bám sát theo quy định, cố gắng tổ chức Đại hội cấp cơ sở trong tháng 2/2019. Tăng cường công tác giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội để phản ánh cấp ủy có giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng viên. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai phong trào đoàn kết sáng tạo, ngân cao năng suất, chất lượng, hiệu quả...

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng 4 cờ thi đua và Bằng khen cho 22 tập thể và 21 cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2018. 

Mai Thành - Quốc Trung