: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:00:41 - Thứ tư, 08/08/2018

Cao Bằng: Huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Theo thống kê của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng, đến nay tỉnh vẫn còn 12 xã chỉ đạt dưới 5 tiêu chí nông thôn mới.

Các xã đạt dưới 5 tiêu chí nông thôn mới chủ yếu là những xã vùng xâu vùng xa của tỉnh, nơi điều kiện tinh tế - xã hội còn hết sức khó khăn. Các tiêu chí chưa đạt được chủ yếu liên quan tới việc phát triển kinh tế, tăng thu nhập và đầu tư cơ sở hạ tầng. 

Hiện tỉnh đang tập trung thực hiện nhiều biện pháp, phấn đấu hết năm 2018 giảm được 6/12 xã chỉ đạt 5 tiêu chí nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình nông thôn mới tỉnh sẽ rà soát lại các tiêu chí. Đối với các tiêu chí liên quan đến đầu tư kinh phí thì tập trung ưu tiên các nguồn vốn từ các chương trình 30a, 135, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất. Mặt khác tăng cường vận động các nguồn lực từ xã hội hóa, giúp đỡ người dân phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng… 

   V.H.