: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:50 17/06/2019

Chương Mỹ (Hà Nội): Phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Để đạt mục tiêu huyện nông thôn mới vào năm 2020, Chương Mỹ đã và đang nỗ lực hết mình để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trong những năm qua, người dân Chương Mỹ đã tích cực, đóng góp sức người, sức của để xây dựng nông thôn mới như phát triển sản xuất, xây dựng gia đình, làng văn hóa; xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua ủng hộ ngày công, tiền mặt, hiện vật và hiến đất mở rộng đường xây dựng giao thông thôn, xóm...

Nhờ đó, diện mạo nông thôn của huyện đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Thu nhập bình quân của người dân năm 2018 là 43 triệu đồng/người; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng cao, 25/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã còn lại đều đạt và cơ bản đạt từ 15 tiêu chí trở lên.

Năm 2019, Chương Mỹ phấn đấu thêm 5 xã đạt chuẩn, đến năm 2020 phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

T. Minh