: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:06:00 15/01/2019

Để hàng Việt chinh phục người Việt

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh gợi mở: “Mục tiêu cuối cùng của Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" là thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng, để sản phẩm, thương hiệu Việt Nam phải chinh phục người tiêu dùng ".

Để hàng Việt chinh phục người Việt

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động (CVĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai cuộc vận động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ; ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ; ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ chủ trì Hội nghị.

100% Ban chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ cho biết, trong năm 2018, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các tỉnh triển khai tích cực, đồng bộ theo các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cơ bản trong Thông báo Kết luận 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị. Các cơ quan quản lý Nhà nước đã có nhiều hoạt động hiệu quả trong việc vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp thông qua các hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, đa dạng đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người tiêu dùng, phát huy lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. 

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, cuộc vận động đã được triển  khai thường xuyên, đi vào nền nếp được cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp tổ chức một cách sâu rộng, thống nhất, tạo được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.

Để hàng Việt chinh phục người Việt - 1

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu.

Năm 2018, có 13 tỉnh, thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động cấp tỉnh, thành phố. Tính đến nay, có 100% Ban Chỉ đạo cấp tỉnh được thành lập; 470/712 Ban Chỉ đạo cấp huyện được thành lập (đạt 66%). 

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của 55 tỉnh, thành phố, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng. 

Năm 2018, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 55/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức tuyên truyền được 149.161 cuộc với 6.365.103 người tham dự; đăng tải trên 21.685 tin, bài, phóng sự; tổ chức được 112 hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu, 361 hội chợ, triển lãm và 2.010 chuyến đưa hàng Việt về nông thôn.

Để hàng Việt chinh phục người Việt - 2

Ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Từ phía cộng đồng doanh nghiệp, ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam chia sẻ, cuộc vận động làm thay thay đổi cách nghĩ cách làm của nhiều doanh nghiệp khi trân trọng thị trường nội địa, quan tâm đến chất lượng thương hiệu. 

Tuy nhiên ông Nam cho rằng, trong năm thứ 10 thực hiện, cần phải tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết nhiều hơn về thành công của CVĐ. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền qua băng rôn, báo, đài cần có sự chuyển hướng trong tiếp cận thông tin, quan tâm đến các trang mạng để tuyên truyền về CVĐ.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát khẳng định, để cuộc vận có hiệu quả cao hơn cần tiếp tục tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng CVĐ.

Để hàng Việt chinh phục người Việt - 3

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát.

Về nhiệm vụ trong năm 2019, theo ông Cao Đức Phát, Ban Chỉ đạo CVĐ cần quan tâm để thu hút các hiệp hội, ngành hàng tham gia CVĐ. Bên cạnh việc tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt phát triển cần tăng cường công tác quản lý thị trường đấu tranh chống hàng giả hàng nhái kém chất lượng để bảo vệ uy tín của hàng Việt. Đặc biệt cần xây dựng các chuỗi liên kết giữa sản xuất, tiêu thụ sản phẩm để hàng Việt tạo dựng niềm tin đối với người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho rằng, bước vào năm thứ 10 thực hiện CVĐ, cuộc vận động không chỉ là khẩu hiệu người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam mà cần phải hướng tới mục tiêu hàng Việt chinh phục người Việt.

Về phía Bộ Công thương sẽ có những biện pháp phù hợp để bảo vệ thị trường trong nước, quan tâm đến phát triển hệ thống phân phối nhằm tăng tỷ lệ hàng Việt tại các hệ thống bán lẻ và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Có diễn đàn để lắng nghe ý kiến nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, năm 2018 Ban Chỉ đạo CVĐ từ Trung ương đến các địa phương đã bám sát Chỉ thị Bộ Chính trị, kết luận của Ban Bí thư, các Chỉ thị, Đề án của Chính phủ để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình và triển khai có hiệu quả CVĐ. Đến nay các địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, có quy chế phối hợp với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, có nhiều mô hình, chương trình, hoạt động phong phú được triển khai rộng khắp.

"Cuộc vận động đã đúng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với nguyện vọng mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp và người dân", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ năm 2019, theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, trọng tâm của Ban Chỉ đạo Trung ương CVĐ là chuẩn bị tốt các điều kiện để tổng kết 10 năm CVĐ để từ đó đề nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ có những quyết sách mới phù hợp với cuộc vận động trong giai đoạn hiện nay.

Để hàng Việt chinh phục người Việt - 4

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hầu A Lềnh trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo các địa phương, tiếp tục quán triệt những chủ trương của Đảng, Nhà nước, các nội dung của CVĐ để triển khai nhiệm vụ năm 2019 có hiệu quả hơn. Trong đó tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương, xây dựng quy chế hoạt động đảm bảo tính liên thông để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng DN của các thành phần trong xã hội, của kiều bào ở nước ngoài về các chủ trương, ý nghĩa của CVĐ để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao.

“Cần có sự đánh giá, nhân rộng thường xuyên, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các mô hình có hiệu quả, tổ chức thường xuyên các hoạt động tôn vinh, biểu dương thi đua khen thưởng để cổ vũ, khơi dậy lòng tự hào của cộng đồng doanh nghiệp, của người dân khi sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước chính là đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2019, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn các các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo CVĐ có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ với hệ thống Mặt trận các cấp để có những giải pháp căn cơ trong triển khai cuộc vận động.

Để hàng Việt chinh phục người Việt - 5

Quang cảnh Hội nghị.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị các cơ quan ttriển khai đầy đủ các chương trình, thực hiện các Chỉ thị, đề án, các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến CVĐ nhất là chương trình về truyền thông, tôn vinh, biểu dương, hỗ trợ doanh nghiệp.

Đối với Ban Chỉ đạo các địa phương, bên cạnh việc kiện toàn tổ chức cần tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để tổng kết 10 năm thực hiện CVĐ có hiệu quả; đồng thời xây dựng kế hoạch, có giải pháp thực hiện hiệu quả CVĐ trong năm 2019.

"Ban Chỉ đạo CVĐ các cấp có thể có những diễn đàn để trao đổi với doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp để có những đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Chính phủ điều chỉnh, thay thế những cơ chế, chính sách chưa phù hợp. Mục tiêu cuối cùng của CVĐ là phải thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng, để sản phẩm, thương hiệu Việt Nam phải chinh phục người tiêu dùng ", Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh gợi mở.

Để hàng Việt chinh phục người Việt - 6

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trung Hiếu
Ảnh: Quang Vinh