: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 14/05/2019

Điện Bàn (Quảng Nam): Nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã làm tốt vai trò tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, qua đó góp phần trong việc xây dựng, phát triển địa phương.

Điện Bàn (Quảng Nam): Nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thị xã Điện Bàn tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Bà Nguyễn Thị Xuân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Điện Bàn cho biết: Trong nhiệm kỳ qua (2014-2019), tình hình kinh tế-xã hội của thị xã đạt được những thành tựu khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,1% /năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng giá trị công nghiệp, dịch vụ, tỷ trọng lao động phi nông nghiệp đến cuối năm 2018 chiếm 82,5% trong cơ cấu lao động. 

Thị xã Điện Bàn đã huy động tốt các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo yêu cầu phát triển đô thị, nông thôn mới (NTM), diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc. Ngoài ra, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2018 đạt 46,35 triệu đồng/người.

Mặt trận thị xã Điện Bàn đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn thị xã, tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động thi đua yêu nước đã đem lại những kết quả thiết thực. 

“Có thể khẳng định, việc thực hiện các cuộc vận động đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống và làm giàu chính đáng trong nhân dân, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của địa phương”- bà Xuân khẳng định.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về NTM, Mặt trận đã phối hợp vận động nhân dân tập trung giữ chuẩn và nâng chuẩn các tiêu chí tổng vốn đầu tư xây dựng NTM tính đến nay đạt gần 1.500 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, có 28 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu, toàn thị xã có 51.672 hộ (91,5%) gia đình, 172 KDC (94,5%), 243 tộc ( 44,1%) được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Nguồn Quỹ Vì người nghèo thị xã vận động được trên 4,5 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ sửa chữa 7 ngôi nhà, xây mới 100 ngôi nhà, 824 trường hợp được hỗ trợ sản xuất, chữa bệnh hiểm nghèo, học tập, trợ cấp khó khăn; ngoài ra còn trích nguồn quỹ hỗ trợ cho các hộ nghèo thuộc các đơn vị kết nghĩa xây nhà Đại đoàn kết. 

Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức 227 cuộc đối thoại trực tiếp với hộ nghèo, hộ khó khăn và đã trao tặng 130 con bò, lợn, gà, vịt, xe máy, xe nước mía và nhiều phương tiện sinh kế khác, hỗ trợ xây dựng mới 117 nhà, sửa chữa 5 nhà với số tiền 3,516 tỷ đồng góp phần không nhỏ giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm trên địa bàn thị xã. Cùng với đó, Mặt trận cũng đã vận động trên 4,4 tỷ đồng và hàng trăm tấn hàng hóa kịp thời hỗ trợ hàng trăm hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai và hỗ trợ xây mới 108 nhà, sửa chữa 109 nhà... 

Việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Tuổi trẻ Điện Bàn học tập và làm theo lời Bác”… và thực hiện “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và nhiều mô hình khác đã thực hiện đạt hiệu quả tốt.

Bà Nguyễn Thị Xuân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Điện Bàn cho biết, đạt được những kết quả có ý nghĩa trên, là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền và các tổ chức thành viên các cấp. Đặc biệt là sự chủ động nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận; sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội và hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

Tấn Thành - Chí Đại