: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
21:00:39 16/12/2018

Điện Biên: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng TM, TP Ðiện Biên Phủ đã hoàn thành chương trình xây dựng NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

2/2 xã đạt chuẩn NTM, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc: đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; tỷ lệ đường giao thông được bê tông hóa 100%; hệ thống kênh mương nội đồng được kiên cố hóa 80%; trên 80% diện tích lúa được tưới tiêu chủ động...

TP Điện Biên Phủ sẽ tập trung nguồn lực để duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM đã đạt được, thực hiện nhất quán và triệt để theo nguyên tắc dân chủ, giám sát các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn, công trình thủy lợi phòng, chống thiên tai.

Rà soát, đánh giá lại hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn thành phố, khuyến khích nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư cho phát triển nông nghiệp, tăng cường chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề cho lao động nông thôn….    

H.Trang