: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:42:38 - Thứ tư, 08/08/2018

Hiệu quả lớn từ mô hình nhỏ

Từ khi thực hiện mô hình điểm khu dân cư thực hiện giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ý thức người dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được nâng lên đáng kể. Kết quả đó có được là do hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động vào cuộc…

Hiệu quả lớn từ mô hình nhỏ

Ý thức người dân được nâng cao hơn thông qua các hoạt động tự quản bảo vệ môi trường.

Theo ông Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, để nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã lựa chọn, chỉ đạo xây dựng 2 mô hình điểm ở thôn Trung Tâm và thôn Đồng Lũng, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa với những tiêu chí rất cụ thể. 

Cụ thể,  Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phúc Thịnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và 2 nhóm tự quản ở 2 thôn Trung Tâm, thôn Đồng Lũng.

Nhóm tự quản bảo vệ môi trường đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình đời sống, các phong tục tập quán, nếp sinh hoạt của khu dân cư, đặc biệt là thực trạng về mối liên hệ giữa đói nghèo và bảo vệ môi trường hiện có ở khu dân cư, xác định điểm xuất phát và các tiêu chí đạt được của mô hình.

Từ kết quả khảo sát, nhóm tự quản bảo vệ môi trường của mỗi thôn đã phân công từng thành viên phụ trách tới hộ gia đình để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đồng thời tổ chức họp nhân dân trong thôn để quán triệt mục đích, yêu cầu, những việc cụ thể cần phải thực hiện để nhân dân thảo luận và ký bản cam kết thực hiện. 

Nhờ đó, đến nay các thôn đã có 3 công trình hợp vệ sinh và được sử dụng nguồn nước sạch; các gia đình đều nâng cao ý thức dọn dẹp, giữ gìn khuôn viên gia đình sạch sẽ, gọn gàng, 100% hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh, an toàn, xây dựng hệ thống hầm bể Bioga không xả nước thải trực tiếp ra môi trường.

Cùng với đó, để góp phần đảm bảo giữ gìn vệ sinh đồng ruộng, nhóm nòng cốt đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh đồng ruộng, không vứt phế thải, vỏ bao bì thuốc trừ sâu ... 

Bên cạnh đó, các hộ gia đình trong thôn đã tự nguyện đóng góp tiền để xây dựng tuyến đường điện thắp sáng đường làng ngõ xóm; đóng góp kinh phí, ngày công để cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, ao hồ sinh thái, làm đường bê tông nội đồng, kênh mương. Tại thôn Trung Tâm nhân dân đã tự nguyện đóng góp tiền xây dựng 700 m đường điện ngõ xóm, thôn Đồng Lũng đã vận động nhân dân đóng góp ngày công, vật liệu làm đường bê tông nội đồng liền với khu dân cư và 205m kênh mương. 

Ông La Đức Kế, người dân thôn Đồng Lũng, xã Phúc Thịnh chia sẻ, trước đây nhận thức về tham gia bảo vệ môi trường của người dân còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, những năm gần đây, dưới sự tuyên truyền của MTTQ, người dân đã ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống của chính mình. Gia đình ông và tất cả các hộ trong thôn đều tự giác xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và đóng góp tiền để xây dựng 6 hầm bể chứa vỏ lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đặt tại cánh đồng để môi trường sống không bị ô nhiễm. 

Ông Đỗ Minh Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết thêm, tuy mô hình này mới được triển khai nhưng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân theo hướng tích cực, đồng thời phát huy trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương, năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ làm công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Thông qua công tác tuyên truyền, hệ thống MTTQ các cấp đã phát huy vai trò của các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư tự giác tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường như: Định kỳ tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu phố, khơi thông cống rãnh, cống thoát nước, dọn vệ sinh khu vực công cộng, trồng cây xanh bảo vệ môi trường, tập kết rác thải đúng nơi quy định…

Nhờ đó, nhận thức về bảo vệ môi trường của người dân đã có nhiều thay đổi, góp phần giữ gìn môi trường xanh -  sạch -  đẹp, xây dựng nếp sống văn minh.     

    Tuệ Phương