: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
05:00:50 - Thứ sáu, 06/07/2018

Nghệ An thí điểm xây dựng Vườn chuẩn Nông thôn mới

Theo kế hoạch, tỉnh Nghệ An sẽ xây dựng Bộ tiêu chí Vườn chuẩn NTM và lựa chọn địa bàn để thí điểm tổ chức thực hiện Vườn chuẩn NTM. 

Trước ngày 15/12/2018, mỗi huyện lựa chọn 5 - 10 hộ gia đình để thí điểm tổ chức thực hiện xây dựng Vườn chuẩn NTM; các huyện thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Vườn chuẩn NTM ở các xã được lựa chọn thí điểm...

Trong năm 2019 - 2020, các huyện triển khai nhân rộng Vườn chuẩn NTM tại các địa phương. 

UBND tỉnh cũng đề nghị MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo các cấp phối hợp với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia cùng cấp tuyên tuyền vận động nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, xây dựng Vườn chuẩn NTM đáp ứng sự hài lòng của người dân nông thôn.

Xây dựng Vườn chuẩn NTM nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, huy động tối đa các nguồn lực tiềm tàng trong nhân dân với sự hỗ trợ có hiệu quả của Nhà nước để phục vụ lợi ích của người dân. 

Đồng thời, tăng thu nhập cho hộ gia đình từ kinh tế Vườn hộ gắn với xây dựng NTM, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.

NA