: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:30:41 - Thứ tư, 04/07/2018

Tập trung chăm lo cho người nghèo

Năm 2017 toàn thành phố Hà Nội có hơn 14.000 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,69%. Kết quả trên có được là nhờ sự đóng góp không nhỏ của hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn Thủ đô đã chung tay cùng các cấp chính quyền nỗ lực chăm lo cho người nghèo. 

Tập trung chăm lo cho người nghèo

Người dân làm thủ tục vay vốn để làm nhà ở.

Chung sức thực hiện giảm nghèo

Tính đến giữa tháng 5/2018, các huyện, thị xã đã hoàn thiện 100% việc lập, xét duyệt hồ sơ và ban hành Quyết định phê duyệt danh sách 4.341 hộ thuộc diện được hỗ trợ. Số hộ đã hoàn thành xây, sửa nhà là 1.731, đạt 39,9%.

Trong đó, một số huyện có tỷ lệ hoàn thành cao như: Phúc Thọ 195/220 hộ; Hoài Đức 47/76 hộ; Mỹ Đức 205/362 hộ. Ngoài các hộ đã hoàn thành còn 1.584 hộ đang tiến hành xây, sửa nhà, 3.315 hộ đã khởi công. Riêng huyện Thanh Trì có tỷ lệ nhà chưa khởi công cao nhất là 15 nhà, chiếm 45,5%.

 Để thực hiện việc này, UBND thành phố đã trích ngân sách 108,525 tỷ đồng ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố và phân bổ cho các huyện, thị xã. Đồng thời, huy động xã hội hóa, phân bổ 26,23 tỷ đồng cho 15 huyện, thị xã, đảm bảo 100%  kế hoạch được giao.

MTTQ Thành phố cũng đã hỗ trợ 3,5 tỷ đồng cho 2 huyện khó khăn là Ba Vì và Mỹ Đức. Riêng với các huyện, thị xã, về cơ bản đã huy động đủ nguồn xã hội hóa. Một số huyện có mức huy động nguồn xã hội hóa cao như: Đông Anh hỗ trợ mức 40 triệu đồng/nhà xây mới và 15 triệu đồng/nhà sửa, tổng kinh phí huy động đạt 249,7% kế hoạch.

Huyện Mê Linh huy động một số doanh nghiệp hỗ trợ thêm nguyên vật liệu, ngày công hoặc tiền mặt từ 1-3 triệu đồng/hộ cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. 

Huyện Thạch Thất là một trong những điển hình của Hà Nội về sự khó khăn. Nhưng hiện giờ, hẳn nhiều người sẽ bất ngờ khi tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn 1,18% (không tính các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội).

Để nâng cao đời sống nhân dân, huyện Thạch Thất đã có nhiều biện pháp giúp đỡ cụ thể đối với từng hộ nghèo, UB MTTQ đã phối hợp với UBND huyện chỉ đạo rà soát xác định rõ nhu cầu cần giúp đỡ của từng hộ nghèo.

Qua đó, thống nhất với các đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký đảm nhận giúp đỡ hộ nghèo, đảm bảo 100% hộ nghèo trên địa bàn huyện đều được giúp đỡ. MTTQ huyện phối hợp rà soát hộ nghèo có nhu cầu vay vốn để tiến hành giải ngân và giải quyết kịp thời nhu cầu vốn của các hộ nhằm phát triển kinh tế... 

Huyện đã xác định 2 giải pháp chủ yếu giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững là: Tập trung huy động các nguồn vốn để hỗ trợ người nghèo xây sửa nhà và hỗ trợ giống, vốn để hộ nghèo đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và có thu nhập ổn định.

Riêng năm 2017, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo đã quyết định trích quỹ mua tặng hàng chục con bò sinh sản cho các hộ nghèo ở 15 xã. Năm 2018 này, huyện Thạch Thất đang phấn đấu để đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 

Mang lại hiệu quả bền vững

Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ với UBND thành phố Hà Nội thực chất là cụ thể hóa CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đối với chương trình phối hợp giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong kế hoạch của thành phố bao hàm 3 mục tiêu, 7 nội dung phối hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu đơn vị nào làm tốt rồi sẽ triển khai thực hiện tiếp, đơn vị nào chưa làm được phải có văn bản cụ thể hóa để làm.

Ngoài ra, hệ thống Mặt trận, phải tập trung triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Mặt trận Trung ương; tiếp tục hiệp thương với các thành viên về các nội dung thực hiện; phối hợp với các Sở để hướng dẫn các tiêu chí, tiêu chuẩn bình xét thi đua. 

Theo đó, UB MTTQ thành phố có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các tổ chức thành viên ở địa phương và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức vận động các hộ gia đình thực hiện CVĐ và đăng ký, phấn đấu đạt danh hiệu văn hóa; chủ trì vận động nguồn lực xã hội, chủ trì hiệp thương, phân công các tổ chức thành viên của MTTQ thành phố vận động nhân dân xây dựng các mô hình hộ gia đình, khu dân cư, xã, phường tiên tiến. 

Chia sẻ về nội dung trên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đánh giá cao tiến độ thực hiện của các huyện, thị xã trong công tác triển khai Kế hoạch số 29/KH-UBND của UBND Thành phố. Hiện chỉ còn một số ít huyện chưa hoàn thành công tác xây, sửa nhà gồm 23,6% số hộ nghèo chưa khởi công xây, sửa nhà, song, nếu số ít huyện còn lại không quyết tâm cao thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả chung của thành phố. 

Ông Vũ Hồng Khanh đề nghị, thành phố cần phân tích nghiêm túc, tìm hiểu rõ nguyên nhân với những hộ xin rút khỏi kế hoạch. Đồng thời, đề nghị các huyện, thị xã rà soát quy trình, thủ tục để tháo gỡ khó khăn cho người dân. Đặc biệt, phấn đấu tạo cơ chế phối hợp hiệu quả giữa chính quyền và người dân để làm tốt hơn nữa công tác vì người nghèo.

Theo Kế hoạch số 29/KH-UBND, ngày 25/01/2018, của UBND Thành phố về hỗ trợ nhà ở cho người nghèo trên địa bàn, có 4.046 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; gồm có 2.153 hộ xây dựng và 1.893 hộ sửa chữa. Tổng kinh phí hỗ trợ là 163,14 tỷ đồng; gồm có 101,15 tỷ đồng ngân sách thành phố ủy thác cho vay, thành phố vận động hỗ trợ 30,995 tỷ đồng; huyện, thị xã vận động 30,995 tỷ đồng.

Tuệ Phương