: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
20:38:46 25/04/2019

Thay đổi tâm lý ‘sính hàng ngoại’cho người tiêu dùng

Chiều ngày 25/4, Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Thay đổi tâm lý ‘sính hàng ngoại’cho người tiêu dùng

Toàn cảnh hội nghị.

Trong những năm qua, việc triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng và sự phối hợp đồng bộ của chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, từ đó nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng trong toàn tỉnh.

Trong 10 năm thực hiện cuộc vận động trên địa bàn, toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện 155 chương trình xúc tiến thương mại với tổng số tiền gần 15,2 tỷ đồng; tổ chức cho 13 doanh nghiệp tham gia hội chợ, khảo sát thị trường nước ngoài và 39 doanh nghiệp tham gia các hội chợ với trên 4.250 gian hàng tại 8/8 huyện, thành phố, thu hút 1.900 lượt doanh nghiệp tham gia và 1.900.000 lượt người tham quan, mua sắm, trị giá giao dịch khoảng 60 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, hỗ trợ tổ chức 11 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và 3 đợt đưa hàng Việt về khu công nghiệp với 110 gian hàng, thu hút 55 lượt doanh nghiệp tham gia và 86.000 lượt khách tham quan mua sắm, trị giá giao dịch khoảng 13 tỷ đồng; đã tiếp nhận, theo dõi 12.525 chương trình bán hàng Việt khuyến mại của 170 doanh nghiệp và xác nhận cho các doanh nghiệp tổ chức 114 chương trình khuyến mại với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại trên 4.200 tỷ đồng...

Qua đó, làm chuyển biến nhận thức của người dân và các thành phần kinh tế có cách nhìn đúng đắn về tiềm năng phát triển kinh tế đất nước trước xu thế phát triển hội nhập kinh tế quốc tế. Người tiêu dùng đã từng bước nhận thức đúng đắn hơn khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam và chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; tâm lý sính ngoại của một bộ phận người tiêu dùng đã có sự thay đổi, phong cách tiêu dùng mới từng bước được xây dựng; hàng hóa, sản phẩm do Việt Nam sản xuất có tỷ lệ tiêu thụ ngày càng tăng...

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Chỉ đạo của tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Ông Trần Hồng Quảng đề nghị: Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt các nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản của cuộc vận động. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” làm cho người tiêu dùng nhận thức đúng, khả năng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp về chất lượng sản phẩm. 

Các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội sử dụng hàng nội địa khi mua sắm công, đầu tư cho đơn vị, doanh nghiệp mình. Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò trách nhiệm về nâng cao chất lượng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Tăng cường vận động nhân dân phát huy vai trò giám sát, phát hiện, tố giác hành vi làm hàng giả, hàng kém chất lượng. 

Thực hiện trách nhiệm giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần cùng chính quyền thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tại hội nghị, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã khen thưởng cho 20 tập thể 20 cá nhân đã có đóng góp quan trọng trong việc thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Nguyễn Chung