: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:28:00 25/12/2018

Tuyên truyền Cuộc vận động ‘dùng hàng Việt’ gắn với các phong trào khác

Tiếp tục phát huy vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác. 

Tuyên truyền Cuộc vận động ‘dùng hàng Việt’ gắn với các phong trào khác

Ông Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 25/12, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019. 

Năm 2018, Ban chỉ đạo Cuộc vận động các cấp, MTTQ và các tổ chức thành viên tỉnh Ninh Thuận đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đồng thời lồng ghép với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết dân xây nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu”, “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”, “Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì gia đình và cộng đồng”… với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: phát hành hơn 2.400 Bản tin Mặt trận, treo 65 băng rôn, xây dựng 2 pano tuyên truyền với nội dung “Hãy ưu tiên dùng hàng Việt Nam vì sự bền vững và phồn vinh của đất nước”; phát sóng 190 tin, 39 phóng sự, 02 cuộc tọa đàm về các giải pháp kích cầu, tăng cường năng lực cạnh tranh của các nhà sản xuất, các thương hiệu uy tín trong và ngoài tỉnh; duy trì chuyên mục “Tự hào hàng Việt Nam” trên báo in và báo điện tử với hơn 70 lượt tin, bài, ảnh… 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Bắc Việt, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh biểu dương sự triển khai nghiêm túc, đạt kết quả của các thành viên Ban Chỉ đạo,các địa phương. 

Để Cuộc vận động được hiệu quả hơn nữa, ông Việt đề nghị trong năm 2019, Ban chỉ đạo và các cấp, các ngành cần khắc phục hạn chế, thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Tổ chức tổng kết 10 năm việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để đánh giá nghiêm túc, đúng thực chất việc triển khai thực hiện Cuộc vận động và kiến nghị với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả của Cuộc vận động trong giai đoạn mới. 

Tiếp tục phát huy vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác. Giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện tốt Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sử dụng hàng Việt. 

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, chợ truyền thống. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng mô hình thí điểm về điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” nhằm quảng bá hàng Việt, nhất là quảng bá sản phẩm đặc thù địa phương gắn với khai thác du lịch. 

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát để bảo đảm chất lượng sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm.

  Xuân Hiếu - Phạm Trí