: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:00 - Thứ ba, 02/10/2018

Vĩnh Phúc: Thành lập 1.835 nhóm nòng cốt xây dựng nông thôn mới

Triển khai thực hiện các nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập các mô hình nhóm nòng cốt xây dựng và bảo vệ thành quả nông thôn mới.

Từ 83 mô hình điểm nhóm nòng cốt do Ủy ban MTTQ tỉnh thành lập, đến nay mô hình này đã phát huy hiệu quả và được nhân rộng triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.

Hiện, 100% khu dân cư đã xây dựng được 1.835 nhóm nòng cốt với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Trong 2 năm qua, MTTQ các cấp cùng các nhóm nòng cốt đã tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện tham gia hiến hơn 800.000 m2 đất; góp hơn 250.000 ngày công lao động và hơn 422 tỷ đồng.  

 T.H.