: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 09/08/2019

Họp Tiểu ban kinh tế xã hội phục vụ đại hội Đảng

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực lớn, sự tập trung, dành thời gian của các thành viên Tổ Biên tập, thường trực tiểu ban trong việc triển khai các nhiệm vụ của Tiểu ban kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, Thủ tướng đề nghị các thành viên thường trực tiểu ban cho ý kiến cụ thể về những nội dung trong dự thảo Báo cáo. Nhận định, đánh giá kết quả đạt được; nhìn nhận những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; bối cảnh trong nước và quốc tế thời gian tới; quan điểm phát triển; mục tiêu chiến lược, bao gồm cả mục tiêu tổng quát và những mục tiêu cụ thể; các đột phá chiến lược; phương hướng, nhiệm vụ thời gian đến… Thủ tướng đề nghị trên cơ sở kinh nghiệm quản lý, điều hành và các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, các thành viên thường trực tiểu ban cho ý kiến cụ thể, chi tiết, nhất là đối với những nhiệm vụ đột phá để phát triển kinh tế - xã hội thời gian đến. Thủ tướng nhấn mạnh đến việc tăng cường công tác phối hợp với tiểu ban văn kiện phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII để so sánh, đối chiếu các nội dung liên quan, nhất là những nhận định, đánh giá lớn, những quan điểm phát triển, những mục tiêu đột phá và phân định các nội dung giữa 2 tiểu ban.

L.Bình