: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 16/08/2017

Chuẩn hóa 500 thủ tục hành chính

Theo Bộ NN&PTNT, hiện cơ quan này đang yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải rà soát, chuẩn hóa và trình Bộ trên 500 thủ tục hành chính trước 15/9.

Cũng theo đánh giá, hiện Bộ NN&PTNT đã có tiến bộ trong cải cách thủ tục hành chính nhưng so với các bộ, ngành khác vẫn còn rất chậm.

Từ nay đến cuối năm, các đơn vị phải thực hiện đầy đủ các quy định về chuẩn hóa, công bố, công khai và cập nhật toàn bộ thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia; kết nối, chia sẻ thông tin với một cửa quốc gia. 

Bộ NN&PTNT cũng lưu ý, trong các thủ tục hành chính phải ưu tiên các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu, trong đó liên quan chính đến Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật, Tổng cục Thủy sản; đặc biệt là ban hành công bố danh mục mã HS.

Phấn đấu từ nay đến cuối năm, các đơn vị phải thực hiện đầy đủ các quy định về chuẩn hóa, công bố, công khai và cập nhật toàn bộ thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia; kết nối, chia sẻ thông tin với một cửa quốc gia. 

Ngọc Hà