: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 - Thứ bảy, 12/01/2019

Hà Nội: Kiện toàn, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Năm 2018, Hà Nội đã tích cực đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng hiệu quả thực thi pháp luật và lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở mọi cấp, ngành. Bước sang năm 2019, Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại bộ máy với mong muốn phục vụ người dân một cách tốt nhất.

Hà Nội: Kiện toàn, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Năm 2019 Hà Nội tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu cho biết, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”, năm 2018 Hà Nội đã có nhiều giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế. TP cũng ra kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), doanh nghiệp nhà nước thuộc TP và quán triệt, chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả.

Cụ thể, đến nay đã giải thể cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) giải phóng mặt bằng TP và thành lập Phòng Công tác giải phóng mặt bằng thuộc Văn phòng UBND TP; thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND cấp huyện; kiện toàn Thanh tra Sở Xây dựng; các chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn... 

Trong năm, Hà Nội đã sắp xếp 102 BCĐ thuộc UBND TP còn 28 BCĐ, giảm 72,5%. Với khối đơn vị sự nghiệp, đã tổ chức lại Trung tâm (TT) Y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập TT Dân số - KHHGĐ cấp huyện và TT Y tế cấp huyện; thành lập TT Kiểm soát bệnh tật TP trên cơ sở tổ chức lại TT Y tế dự phòng Hà Nội...

Với khối ĐVSNCL, đến nay, Hà Nội đã cơ bản sắp xếp xong các ĐVSNCL trực thuộc; ĐVSNCL cấp huyện cũng được tổ chức lại cho tinh gọn, đa ngành, đa lĩnh vực, phù hợp thực tiễn. Đặc biệt, một giải pháp hiệu quả là TP đẩy mạnh chuyển đổi các ĐVSNCL sang tự chủ chi thường xuyên thông qua ban hành kế hoạch giao ĐVSN tự chủ đợt I giai đoạn 2018 - 2021 là 196 đơn vị/257 đơn vị cần thực hiện theo chỉ tiêu 10% đơn vị tự chủ tại Nghị quyết 19-NQ/TW. 

Hà Nội cũng tập trung sắp xếp, kiện toàn các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy theo Kế hoạch số 106-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; sắp xếp các đơn vị thuộc UBND TP theo tinh thần sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư; tổ chức lại Đảng bộ Khối DN theo Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị; sắp xếp tổ chức đảng trong đơn vị cấp 2 trực thuộc các sở, ngành TP.

Đời sống của người lao động tăng lên

Về những khó khăn sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bà Nguyễn Thị Liễu cho biết, Hà Nội phải đối mặt không ít khó khăn, vướng mắc, không chỉ do các văn bản chưa được ban hành đồng bộ theo Nghị quyết mà chủ yếu là tâm tư của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ở một số cơ quan, đơn vị. Do đó Hà Nội đã đẩy mạnh tuyên truyền giúp CBCCVC ngày càng nhận thức rõ sự tất yếu phải kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, được triển khai trong toàn hệ thống chính trị chứ không riêng đơn vị nào.

Nguyên tắc rất rõ ràng, phân công đúng vị trí việc làm; cán bộ lãnh đạo sau sắp xếp không còn giữ nguyên chức vụ sẽ được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo và ưu tiên xem xét bổ nhiệm khi có điều kiện, vị trí thích hợp. TP cũng đẩy mạnh thanh, kiểm tra, giúp đơn vị sớm ổn định.

Sau thời gian sắp xếp lại, từ TP đến cấp cơ sở hầu như không nhận được đơn thư khiếu nại. Đáng mừng, thu nhập ở nhiều cơ quan dần khởi sắc, đời sống người lao động được nâng lên. Đây chính là cái đích của công tác sắp xếp. Điều này thấy rõ ở khối y tế, như Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội, một số trung tâm y tế…

Về sắp xếp, tổ chức bộ máy Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết toàn TP gắn với thanh tra, kiểm tra về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách của các cơ quan, đơn vị. Việc chấp hành công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCCVC trong thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.  

Chấn chỉnh, thay thế cán bộ vi phạm, gây phiền hà

Đó là phát biểu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại tổng kết công tác thanh tra năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Thanh tra TP Hà Nội diễn ra hôm qua 11/1. Theo đó trên cơ sở thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra TP đã tham mưu cho lãnh đạo TP các giải pháp, nâng cao chất lượng phòng ngừa, phòng chống tham nhũng tiêu cực, đưa hoạt động của bộ máy chính quyền vào kỷ luật, kỷ cương, nâng cao uy tín cho các cơ quan, đơn vị. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, Thanh tra TP cần đề ra các giải pháp, biện pháp khắc phục hạn chế, đưa chất lượng thanh tra cao hơn, hiệu quả hơn. Phải tăng cường giám sát chất lượng thanh tra, kiểm tra từ trong nội bộ; tập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo kéo dài; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.     

A.Anh

 Nguyên Khánh