: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:38:01 23/07/2019

Hội nghị lần thứ 14 Nhóm công tác của Tiến trình Bali

Ngày 23/7, tại TP Đà Nẵng, đã diễn ra Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 14 Nhóm công tác của Tiến trình Bali về phòng, chống đưa người di cư trái phép, mua bán người và tội phạm xuyên quốc gia.

Hội nghị lần thứ 14 Nhóm công tác của Tiến trình Bali

Các đại biểu tại Hội nghị.

Hội nghị do Việt Nam đăng cai tổ chức với sự của 120 đại biểu đến từ các nước thành viên Nhóm công tác của Tiến trình Bali cùng các quan sát viên.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong quản lý di cư, lấy phòng ngừa làm yếu tố nền tảng, coi thúc đẩy di cư hợp pháp là biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn di cư trái phép. Việt Nam coi hợp tác quốc tế với sự tham gia tích cực vào các tiến trình khu vực và thế giới là một phần tất yếu để tạo nên sức mạnh toàn diện nhằm đẩy lùi nạn di cư trái phép và mua bán người.

Việt Nam hy vọng bên cạnh phòng, chống di cư trái phép và mua bán người, Tiến trình Bali cũng cân nhắc đưa các biện pháp thúc đẩy di cư an toàn, hợp pháp vào chiến lược hợp tác trong thời gian tới để nâng cao hơn nữa vai trò và thúc đẩy sự kết nối của Tiến trình Bali trong các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu nhất là trong bối cảnh Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự được Liên hợp quốc thông qua vào tháng 12/2018, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững.

Bình Nguyên