: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 - Thứ sáu, 29/06/2018

Nhiều lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương đi nước ngoài không đúng quy định

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành Kết luận thanh tra việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong việc cử đoàn đi nước ngoài của một số Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương giai đoạn từ 2012-2016.

Theo đó, TTCP đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại các Bộ: Tài chính, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước và các tỉnh gồm: Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tiền Giang và Đồng Nai.

Kết quả thanh tra đã phát hiện tại một số Bộ, ngành cho thấy, việc lập, phê duyệt đoàn đi nước ngoài còn nhiều bất cập. Trong đó, đáng chú ý nhất là Bộ Công thương đã bố trí lãnh đạo đi công tác nước ngoài rất nhiều. Trong đó, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng là người đi công tác nước ngoài rất nhiều lần. Cụ thể, năm 2014 ông Vũ Huy Hoàng tham gia 23 đoàn đi nước ngoài. Năm 2015 tham gia 22 đoàn và cũng trong năm 2015, ông Vũ Huy Hoàng ở nước ngoài với tổng thời gian là 163 ngày.

Theo TTCP, cũng tại Bộ Công thương hầu hết các Thứ trưởng khác cũng tham gia đi nước ngoài nhiều hơn 2 lần/năm. Riêng ông Vũ Huy Hoàng năm nào cũng đi vượt quá số lần này, trong đó năm đi ít nhất là 2016 tham gia 3 đoàn, năm đi nhiều nhất là 2014 tham gia 23 đoàn, các năm khác tham gia từ 12-22 đoàn.

Tình trạng này cũng diễn ra ở các bộ, ngành khác, trong đó Bộ Tài chính tổ chức gần 3.400 đoàn, với hơn 8.200 lượt cán bộ đi nước ngoài. Ngân hàng Nhà nước tổ chức gần 2.200 đoàn, với gần 4.500 lượt cán bộ...

Theo TTCP kết luận, trong các lãnh đạo địa phương, bà Phan Thị Mỹ Thanh (thời điểm bị thanh tra là Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai) cũng có số lần đi nước ngoài quá nhiều trong năm. Từ năm 2012-2017, bà Phan Thị Mỹ Thanh làm trưởng đoàn của 17 đoàn tỉnh Đồng Nai đi nước ngoài.

Ngoài ra, nhiều Bộ, ngành, địa phương vẫn còn tổ chức đi nước ngoài không nằm trong chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại được duyệt.

TTCP nhận định, việc các Bộ, ngành, địa phương tổ chức đoàn đi nước ngoài cũng mang lại một số lợi ích như góp phần thành công trong các đàm phán các hiệp định thương mại, quảng bá hình ảnh, tiếp thu kinh nghiệm. Tuy nhiên, đáng chú ý có nhiều đoàn ra nước ngoài với nội dung khảo sát, học tập kinh nghiệm nhưng thực chất là để kết hợp đi tham quan, du lịch.

Cũng theo TTCP, vẫn còn đoàn có số lượng quá 10 người, thời gian đi của một đoàn quá 10 ngày và nhiều lãnh đạo cơ quan tham gia các đoàn đi nước ngoài do doanh nghiệp mời.

Riêng Bộ Công thương có 23 chuyến ra nước ngoài sử dụng kinh phí do doanh nghiệp mời, tài trợ. Năm 2016, Bộ Công thương cử đoàn đi nước ngoài bằng tiền của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, chi phí cho 5 cán bộ là gần 1,4 tỷ đồng. Trong đó, riêng chi phí cho cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa lên tới trên 320 triệu đồng. Bà Lê Thị Thu Hương hết 207 triệu đồng. Ông Phan Chí Dũng (thời điểm đó là Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ của Bộ Công thương) chi phí hết 353 triệu đồng...

Còn tại tỉnh Đắk Lắk có các ông Nie Thuật (Bí thư Tỉnh ủy), Mai Hoan Niê và Đinh Văn Khiết (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) cũng có 5 chuyến đi nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp.

Về hướng xử lý, TTCP kiến nghị các Bộ, bgành và địa phương tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý tương xứng với các vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan. Ngoài ra, TTCP cũng đã chuyển Kết luận thanh tra và kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét trách nhiệm cụ thể của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã tham gia các đoàn đi nước ngoài không đúng quy định.    

Đức Sơn