: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:34 - Thứ bảy, 07/04/2018

Tố cáo sai sự thật nếu rút tố cáo vẫn bị xử lí theo quy định

Ngày 5/4, tại Phiên họp toàn thể lần thứ 11, Ủy ban Pháp luật tiến hành cho ý kiến về dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi).

Tố cáo sai sự thật  nếu rút tố cáo vẫn bị xử lí theo quy định

Uỷ ban Pháp luật họp toàn thể cho ý kiến về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

Trình bày báo cáo một số vấn đề lớn về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tố cáo, đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật cho biết, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Pháp luật đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan soạn thảo, các cơ quan tổ chức hữu quan để tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo luật với nhiều nội dung quan trọng về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo; hình thức tố cáo; thời hiệu tố cáo; trách nhiệm của người giải quyết tố cáo; bảo vệ người tố cáo…

Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) lần này,  đã chỉnh lí, bổ sung thêm tố cáo bằng fax, thư điện tử, điện thoại.

Thường trực Ủy ban Pháp luật đánh giá việc tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại thực chất cũng là các phương thức thể hiện khác nhau của 2 hình thức tố cáo mà dự thảo Luật đã quy định là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp.

Quy định rút tố cáo được chỉnh lý theo hướng người tố cáo có thể rút toàn bộ hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi cơ quan có thẩm quyền ra kết luận nội dung tố cáo. Tuy nhiên, điểm mới nhất là việc rút tố cáo không loại trừ trách nhiệm của người tố cáo trong trường hợp lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo.

Trường hợp xét thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có căn cứ cho rằng việc rút tố cáo do bị đe dọa, ép buộc, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì vụ việc tố cáo vẫn được người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo, người liên quan đến người tố cáo đều được pháp luật bảo vệ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt thì cần có những biện pháp tích cực, chủ động hơn để bảo vệ kịp thời, có hiệu quả quyền của người tố cáo.

Dự thảo Luật quy định người được bảo vệ bao gồm: người tố cáo; vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo. Bên cạnh đó, việc bảo vệ trong quá trình giải quyết tố cáo cần tập trung vào các biện pháp mang tính tức thời, khẩn cấp, chủ yếu là trong trường hợp tính mạng, sức khỏe.

V.Thắng