: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:21:00 - Thứ năm, 01/11/2018

VEC biện minh gì về cái gọi là ‘tồn tại’ trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Ông Trần Văn Tám, Tổng giám đốc VEC cũng khẳng định với phóng viên báo Đại Đoàn Kết rằng: “Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã thông tuyến tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề tồn tại nhưng với tâm huyết và trách nhiệm chúng tôi đã và đang chỉ đạo khắc phục những tồn tại này. Chất lượng dự án phải tuyệt đối được đảm bảo”. 

VEC biện minh gì về cái gọi là ‘tồn tại’ trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tối ngày 31/10, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã đưa ra thông báo về Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo ông Trần Văn Tám, Tổng giám đốc VEC, trong báo cáo Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đánh giá các Bộ chủ quản đầu tư, VEC và các địa phương có tuyến đường đi qua đã cố gắng huy động nguồn vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn, quản lý dự án đúng quy định. 

Qua lựa chọn nhà thầu xây lắp theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, tổng giá trị tiết kiệm sau đấu thầu là 4.160 tỷ đồng (giảm 16% giá trị các gói thầu). Theo giá trị cập nhật gần nhất thì tổng mức đầu tư dự kiến sẽ giảm còn khoảng 28.000 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu được duyệt là 34.516 tỷ đồng (giảm hơn 6.000 tỷ đồng). 

Ngày 20/7/2018, KTNN có Văn bản số 339/KTNN-CNIV gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về các nội dung kiểm tra tại VEC, trong đó ghi rõ VEC đã cơ bản thực hiện đầy đủ theo kết luận của KTNN tại Văn bản số 491/KTNN-TH ngày 29/9/2017 của KTNN. 

Cụ thể như sau: Tại các gói thầu: số 2, 3A, 3B, 4, 5, 7: Do chưa có khối lượng thanh toán các hạng mục giảm trừ theo kiến nghị của KTNN. Đơn vị đang thực hiện giảm trừ ở các đợt thanh toán tiếp theo. 

Các gói thầu: 14B1 và 14B2: Do chưa có khối lượng nghiệm thu thanh toán giá trị xây lắp hàng tháng (IPC), đơn vị mới chỉ được thanh toán tạm ứng. Còn về kiến nghị xử lý tài chính khác chưa thực hiện hơn 22,9 tỷ đồng: bao gồm: Giảm trừ giá trị rà phá bom mìn, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh dự toán giếng cát các gói thầu 3A, 3B, A3…, VEC đang chỉ đạo thực hiện. 

VEC cho rằng, sở dĩ việc triển khai giảm trừ các hạng mục trên triển khai chậm xuất phát từ các nguyên nhân như: Giá trị hạng mục giếng cát, VEC đã báo cáo Bộ GTVT, Bộ Xây dựng để xin chủ trương chấp thuận định mức; Đơn giá nhân công các gói thầu rà phá bom mìn, vật liệu nổ (8.325.404.000 đồng): VEC đã xin ý kiến Bộ Quốc phòng và Bộ này đã có văn trả lời về vấn đề trên. Hiện VEC đang chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành của Bộ Quốc phòng tiếp tục làm rõ để báo cáo lại với KTNN. 

VEC biện minh gì về cái gọi là ‘tồn tại’ trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?

Khắc phục sự cố trên tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Việc kiến nghị giảm trừ thuế GTGT tương ứng hơn 35 tỷ đồng, VEC đã thực hiện việc giảm trừ thuế GTGT theo kiến nghị của KTNN. Đến nay đã thực hiện giảm trừ  hơn 34 tỷ đồng, giá trị còn lại 866 triệu đồng sẽ giảm trừ khi quyết toán hợp đồng. 

Còn về kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại đã nêu trong báo cáo kiểm toán, VEC đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Trưởng phòng Thẩm định, Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Môi trường trong công tác quản lý, điều hành chung; 1 Phó trưởng phòng Thẩm định, 2 Phó trưởng phòng KTCNMT được phân công phụ trách dự án; 3 chuyên viên phòng Thẩm định và 7 chuyên viên phòng KTCNMT. 

Đã kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong tổ chức lựa chọn nhà thầu: Ban Đấu thầu/Tổ Chuyên gia đấu thầu của VEC đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với toàn bộ các thành viên của Tổ CGĐT; Đã kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc lập, quản lý hợp đồng và quản lý tiến độ, chất lượng: Ban QLDA đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan và rút kinh nghiệm sâu sắc đối với Giám đốc, 3 Phó giám đốc và 2 Trưởng phòng. Đối với Tư vấn thiết kế: Đã kiểm điểm các thành viên chủ chốt trong đội ngũ Tư vấn và lưu ý các cán bộ liên quan (Văn bản số DQEDD-VEC-02-17 ngày 21/12/2017).

Ông Trần Văn Tám, Tổng giám đốc VEC cũng khẳng định với phóng viên báo Đại Đoàn Kết rằng: “Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã thông tuyến tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề tồn tại nhưng với tâm huyết và trách nhiệm chúng tôi đã và đang chỉ đạo khắc phục những tồn tại này. Chất lượng dự án phải tuyệt đối được đảm bảo”. 

Tấn Thành