: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
RSS

Trà Vinh khuyến khích doanh nghiệp nuôi tôm giống phát triển

Trà Vinh đang tạo mọi điều kiện để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nuôi tôm giống công nghệ cao nhằm phục vụ nhu cầu của tỉnh và các khu vực lân cận.