: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 - Thứ năm, 31/01/2019

Phát triển kinh tế số để hội nhập

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 giúp doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện tiếp cận các nguồn lực, nắm bắt nhiều cơ hội mới từ chuỗi giá trị toàn cầu cũng như tăng trưởng bền vững trong tương lai. Trong năm 2019, vấn đề được Chính phủ ưu tiên vẫn là phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực cho nền kinh tế, nhất là phát triển kinh tế số trong bối cảnh hội nhập. 

Phát triển kinh tế số để hội nhập

Số doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng công nghệ vào quá trình sản xuất còn khiêm tốn.

Thế giới đã bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tại Việt Nam xu thế “số hóa” đã xuất hiện ở hầu hết mọi lĩnh vực, từ thương mại, thanh toán cho đến giao thông, giáo dục, y tế. Đáng chú ý, hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt đã bắt đầu tham gia vào thương mại điện tử, các nền tảng thanh toán trung gian bằng công nghệ QR Code, ví điện tử, mạng xã hội, thiết bị IoT bán hàng tự động tích hợp giải pháp thanh toán điện, thanh toán trực tuyến của các ngân hàng. Thế nhưng dù được đánh giá là bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã khá nhanh, song thực tế tỷ trọng của thương mại điện tử trong tổng số doanh số thị trường bán lẻ của Việt Nam chỉ chiếm 3,6% và đây là con số khiêm tốn so với mức trung bình của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (14,5%). 

Đánh giá của ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là một xu thế lớn có tác động mạnh mẽ, toàn diện đến nền kinh tế thế giới. Với xu thế này, doanh nghiệp của Việt Nam cũng sẽ được tiếp cận các nguồn lực, được kết nối, cung cấp các dịch vụ và gặp nhiều cơ hội hơn khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, có điều kiện sáng tạo và tăng trưởng bền vững trong tương lai. Tuy nhiên hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn như: Sức cạnh tranh của doanh nghiệp còn thấp, trình độ ngoại ngữ, năng lực quản trị doanh nghiệp còn hạn chế, việc tiếp cận thông tin, công nghệ còn nhiều khó khăn.

Báo cáo của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) đưa ra những khuyến nghị cho năm 2019 đã cho thấy, yếu tố đầu tiên cần phải quan tâm chính là thể chế bởi suy cho cùng, môi trường đầu tư, kinh doanh là yếu tố quyết định trong việc thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0. Môi trường thể chế có ý nghĩa quyết định trong việc doanh nghiệp, cá nhân có đầu tư để ứng dụng công nghệ hoặc phát triển công nghệ.

Do đó cần cải cách thể chế kinh doanh và thủ tục hành chính; đẩy mạnh hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh, nhất là trong các ngành có tiềm năng thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 như chế biến, chế tạo, nông nghiệp, tài chính, logistics, y tế, giáo dục; đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trên nền tảng số; triệt để sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về kinh tế; xây dựng thể chế cho các mô hình kinh doanh mới.

Theo đó, CIEM khuyến nghị cần có chính sách để vừa thúc đẩy chuyển đổi các hoạt động kinh tế - xã hội bằng số hóa và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo để Việt Nam có thể có năng lực công nghệ bản địa, phát triển các công nghệ của riêng mình. Chính sách thúc đẩy chuyển đổi, số hóa cần hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức hiểu được lợi ích của công nghệ, xây dựng kế hoạch ứng dụng các công nghệ mới. Ở đây, cả khu vực nhà nước và khu vực doanh nghiệp đều có thể hưởng lợi từ ứng dụng công nghệ. 

CIEM cũng cho rằng cần nhanh chóng xây dựng Khung kiến trúc chính phủ điện tử mới, tổng thể, đảm bảo hoạt động tương thích và thông suốt trong cả nước. 

Theo ông Đặng Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử, Bộ Công thương, người dân cũng phải thay đổi cách thức tiếp cận để gặt hái được tiềm năng từ kinh tế số. Hiện ngoài việc kỹ năng thích ứng chưa đầy đủ, còn có những rào cản về kinh tế - xã hội, những vấn đề liên quan đến an ninh thông tin và tính minh bạch, cũng như sự thấu hiểu, khác biệt giữa các quốc gia trên thế giới. 

H.Vũ