: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:56 - Thứ sáu, 15/06/2018

Thừa Thiên - Huế phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 14/6, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức đối thoại trực tuyến với các cá nhân, tổ chức với chủ đề “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao - cơ hội và thách thức”.

Trong thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển ngành nông nghiệp; ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế giai đoạn đến năm 2020. 

Bên cạnh đó, tỉnh đã dành sự quan tâm rất lớn trong việc đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, kêu gọi, khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Ngoài kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghiệp cao, trong các năm 2017, 2018, tỉnh Thừa Thiên / Huế đã trích ngân sách từ 12 tỷ đồng để hỗ trợ các cá nhân, tổ chức thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; trong đó, đối tượng áp dụng là các cá nhân, hộ gia đình, nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. 

Để hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp, Thừa Thiên - Huế đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi các quy trình, kỹ thuật tiên tiến. Cùng đó, đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông, lâm và thủy sản, tập trung ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng vật nuôi chất lượng cao. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có chủ trương xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng quy hoạch phát triển vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.     

Bình Nguyên