: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:05:00 - Chủ nhật, 03/07/2016

Giám sát an toàn thực phẩm: Cần sự gắn kết của những con người cụ thể

6 tháng đầu năm 2016 ghi nhận nỗ lực không ngừng của Mặt trận trong nhiều nhiệm vụ như bầu cử, giám sát và vận động nhân dân ủng hộ ngư dân bị thiệt hại cá chết ở miền Trung… Trong đó, việc giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) được xem là một lĩnh vực mới và khó. Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có cuộc trao đổi với Đại Đoàn Kết xung quanh nhiệm vụ quan trọng này.

Ông Nguyễn Nam Tiến.

PV: Thưa ông, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016- 2020. Để thực hiện nhiệm vụ này, Mặt trận Thừa Thiên - Huế đã có những bước đi như thế nào? 

Ông Nguyễn Nam Tiến: Sau khi có chương trình phối hợp giám sát ATTP của UBTƯ MTTQ Việt Nam triển khai, về phía MT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ngay lập tức phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị xã hội tỉnh tổ chức triển khai trong nhân dân toàn tỉnh. 

Trước hết chúng tôi xây dựng kế hoạch về việc triển khai các hoạt động giám sát về ATTP trên địa bàn toàn tỉnh. Thứ hai, chúng tôi có chương trình phối hợp hành động giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên trong Mặt trận tỉnh để triển khai các hoạt động một cách cụ thể. Trên cơ sở Mặt trận là cơ quan chủ trì phối hợp, các tổ chức thành viên, các cơ quan chức năng chủ động xây dựng kế hoạch, lực lượng theo kế hoạch đặt ra. 

Cụ thể, năm 2016 này chúng tôi phối Hội Nông dân tỉnh, Sở NN và PTNT, Sở Y tế xây dựng một kế hoạch cụ thể, chi tiết về  giám sát ATTP trên địa bàn toàn tỉnh. 

Giám sát là nhiệm vụ của Mặt trận nhưng giám sát về ATTP là một việc khó và mới. Đối với tỉnh Thừa Thiên -Huế, công việc này có gặp khó khăn gì, thưa ông?

- Thực tế việc giám sát ATTP phụ thuộc rất nhiều con người cụ thể, chuỗi từ sản xuất đến tiêu dùng. Điều này, rất khó bởi cơ quan nhà nước làm công tác quản lý nhà nước về ATTP nhưng cơ quan nhà nước về sản xuất kinh doanh ví dụ như trong nông nghiệp lại là một cơ quan khác. Vì vậy việc phối hợp để làm những việc này hiện nay chúng ta làm chưa tốt. Do giữa người đi vận động làm cho tốt VSATTP và người thực hiện VSATTP lại là hai câu chuyện khác nhau. Đó là chưa kể ý thức xã hội của người sản xuất và tiêu thụ, kinh doanh thực phẩm, các mặt hàng về ATTP.

Vậy trong thời gian tới, Mặt trận Thừa Thiên - Huế sẽ tập trung vào những nội dung giám sát nào về ATTP? 

- Chúng tôi đã có một hội nghị liên tịch làm sao để có sự gắn kết giữa cơ quan đi tuyên truyền và cơ quan quản lý nhà nước về ATTP, người dân kể cả người sản xuất và người tiêu thụ. Từ đó, tạo ra sự thống nhất. Ví dụ như chúng tôi đã có định hướng xây dựng chuỗi cửa hàng bán những sản phẩm nông nghiệp an toàn như sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi an toàn. Hiện nay, ở Huế đã có 6 cửa hàng an toàn được thiết lập.

Thứ hai là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Hiện nay Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh và các tổ chức thành viên trên cơ sở công tác phối hợp đồng bộ với nhau đẩy mạnh tuyên truyền ý thức, trách nhiệm. 

Có lẽ việc làm tốt công tác tuyên truyền ATTP được bắt đầu trước hết từ ý thức, trách nhiệm của từng người dân kể cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng. Người tiêu dùng nếu không có ý thức sẽ làm cho ATTP không tốt. Ví dụ, người sản xuất VietGAP nhưng sản phẩm bán ra lại bán sản phẩm không giống sản phẩm VietGAP, người mua không xác định được, cứ cái nào rẻ mua. Điều này làm cho người sản xuất an toàn không yên tâm. Do đó, việc đầu tiên là tác động ý thức, trách nhiệm của người sản xuất và kể cả người tiêu dùng. Tiếp theo là tăng cường công tác quản lý nhà nước, nghĩa là Mặt trận giám sát thật tốt hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước. 

Thứ ba là tổ chức tốt các hoạt động phối hợp, lồng ghép các hoạt động của Mặt trận, các phong trào thi đua để người dân tích cực hưởng ứng, hiểu rõ hơn trách nhiệm của họ cũng như tinh thần phục vụ vì xã hội của mỗi người dân. 

Xin ông cho biết thêm việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”- một cuộc vận động tương đối gần gũi với việc giám sát và vận động bảo đảm ATTP? 

- Cuộc vận động này được UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động trên 5 năm, phía tỉnh đã thành lập các ban chỉ đạo thực hiện CVĐ do Mặt trận chủ trì, các tổ chức thành viên, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tham gia ban chỉ đạo. Hàng năm, Ban chỉ đạo CVĐ tỉnh cũng họp, đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai theo từng tháng, từng quý. Về phía tỉnh, bên cạnh những nội dung trọng tâm do TƯ phát động, chúng tôi cũng có làm việc với Sở Công thương để có gặp gỡ, tuyên truyền với các doanh nghiệp để họ làm tốt việc sản xuất hàng cho tốt, tất nhiên giá không được vượt quá giá của hàng nước ngoài vào thì người dân mới mua được. 

Thứ hai, tỉnh cũng tổ chức các điểm bán hàng tại các điểm dân cư, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, nông thôn, vùng biển. Từ đó, quảng bá sản phẩm hàng Việt Nam đến các vùng sâu, vùng xa...  Bên cạnh đó, việc tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền là một trong những nội dung mà chúng tôi quan tâm, thực hiện một cách tích cực hiện nay.

Sau hơn 5 năm thực hiện, theo ông, những kinh nghiệm nào được rút ra từ CVĐ này?

- Cốt lõi của CVĐ này là làm sao cho doanh nghiệp ý thức được việc sản xuất ra những hàng hóa ấy trước hết là phục vụ cho họ, vì lợi nhuận của họ, vì lợi ích của chính họ nhưng cũng là phục vụ cho người Việt Nam. Muốn như vậy hàng hóa phải có giá cả hợp lý, đặc biệt chất lượng phải đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn mới đáp ứng được yêu cầu của CVĐ từ phía Mặt trận.

Trân trọng cảm ơn ông! 

Thực tế việc giám sát ATTP phụ thuộc rất nhiều con người cụ thể, chuỗi từ sản xuất đến tiêu dùng. Điều này, rất khó bởi cơ quan nhà nước làm công tác quản lý nhà nước về ATTP nhưng cơ quan nhà nước về sản xuất kinh doanh ví dụ như trong nông nghiệp lại là một cơ quan khác. Vì vậy việc phối hợp trong công tác này hiện nay chúng ta làm chưa tốt. Do đó cần sự gắn kết giữa cơ quan tuyên truyền và cơ quan quản lý nhà nước về ATTP, người dân, kể cả người sản xuất và người tiêu thụ. 

    Dạ Yến (thực hiện)