: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:26:07 30/05/2019

Khánh Hòa: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Diên Khánh lần thứ XI

Ngày 30/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.   

Khánh Hòa: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Diên Khánh lần thứ XI

Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Diên Khánh nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.

 Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ huyện Diên Khánh cùng các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Quỹ “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

5 năm, MTTQ huyện Diên Khánh cùng các cấp đã vận động và tiếp nhận hơn 10,7 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này, MTTQ huyện Diên Khánh, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 191 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 7,4 tỷ đồng; hỗ trợ cho hộ nghèo chăn nuôi, sản xuất, buôn bán nhỏ với số tiền 600 triệu đồng… 

Ngoài ra, MTTQ huyện Diên Khánh còn vận động và tiếp nhận trên 17,5 tỷ từ nguồn Quỹ Cứu trợ của huyện và tỉnh Khánh Hòa để khắc phục hậu quả bão lụt cho nhân dân; nhất là khắc phục cơn bão số 12 năm 2017; vận động nhân dân đóng góp vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được gần 3 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách gặp khó khăn… 

Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền củng được MTTQ huyện Diên Khánh quan tâm thực hiện.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ huyện Diên Khánh tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về cơ sở: tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động. 

Nhân dịp này, Huyện uỷ Diên Khánh đã tặng bức trướng cho đại hội; Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; UBND huyện Diên Khánh tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã hiệp thương cử 62 đại biểu tham gia vào Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Diên Khánh thứ XI (nhiệm kỳ 2019 - 2024) và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa. 

Ông Hà Văn Đông được cử giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Diên Khánh nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

                                                Xuân Hiếu