: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:09:00 10/05/2019

Mặt trận phải là địa chỉ được dân mến yêu, Đảng tin cậy

Với tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển, ngày 10/5, Đại hội đại biểu MTTQ TP Đà Nẵng lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đã khai mạc với sự tham dự của 400 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội, chức sắc tôn giáo; người có công; đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền của TP Đà Nẵng. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội. 

Mặt trận phải là địa chỉ được dân mến yêu, Đảng tin cậy

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Tùng.

Theo bà Đặng thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2014 - 2019, trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Mặt trận các cấp của TP Đà Nẵng tiếp tục xây dựng, củng cố mối quan hệ Đảng nói - dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động - dân theo; Chính quyền làm - dân ủng hộ. Qua đó huy động các tầng lớp nhân dân, các thành phần xã hội, chung tay đóng góp thiết thực, hiệu quả  vào sự phát triển của TP. 

Trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XI (2019 - 2024) MTTQ TP Đà Nẵng đã đặt mục tiêu: Phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng và phát triển  Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng được dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019 - 2024) vì đây là đơn vị cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đầu tiên tổ chức Đại hội. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả hoạt động 5 năm qua của MTTQ TP Đà Nẵng. Với phương châm nói cho dân nghe và nghe dân nói, Đà Nẵng đã thực hiện hiệu quả Chương trình 5 không (không có hộ đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng, không có giết người để cướp của), 3 có (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn minh đô thị), 4 an (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội). 

Mặt trận phải là địa chỉ được dân mến yêu, Đảng tin cậy - 1

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn. Ảnh: Thanh Tùng.

Bằng những biện pháp vận động, thuyết phục có lý, có tình, Mặt trận các cấp của Đà Nẵng đã động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia có kết quả vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân. 

Cùng với việc nêu ra một số hạn chế trong công tác Mặt trận của Đà Nẵng trong nhiệm kỳ qua, đơn cử như hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra và sự kỳ vọng của Đảng và nhân dân, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề cập đến 4 nội dung, trọng tâm, trọng điểm trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 của MTTQ TP Đà Nẵng. 

Một trong các nội dung được người đứng đầu Mặt trận nhấn mạnh là “Mặt trận từng cấp phải trở thành địa chỉ được dân mến yêu, Đảng tin cậy, chính quyền tôn trọng”. 

Mặt trận phải là địa chỉ được dân mến yêu, Đảng tin cậy - 2

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Thanh Tùng.

Mặt trận các cấp phải chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; chủ động nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở cơ sở. 

Tập trung triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Giảm nghèo bền vững; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,” phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế. Đổi mới, nâng cao chất lượng Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm. 

Nhiệm vụ cuối cùng được Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nêu ra với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng là tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; lựa chọn các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm để giám sát, phản biện, có những vụ việc phải kiên trì, kiên quyết theo đuổi đến cùng. Tập hợp, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với cấp ủy, cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Mặt trận phải là địa chỉ được dân mến yêu, Đảng tin cậy - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014 - 2019. Ảnh: Thanh Tùng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các tầng lớp nhân dân TP Đà Nẵng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 43 - NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa Đà Nẵng đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á; là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên.

Ngoài  87 Ủy viên Ủy ban MTTQ TP; Đại hội Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng đã hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP nhiệm kỳ 2019 - 2024 là bà Đặng Thị Kim Liên; 3 Phó Chủ tịch chuyên trách gồm các ông Trần Việt Dũng, Lê Văn Minh, Dương Đình Liễu; 3 Ủy viên Thường trực gồm ông Phạm Phú Bình, bà Ngô Thị Thu Phương, bà Trần Thị Mẫn.  

Đại hội cũng hiệp thương cử  6 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024). 

Thanh Tùng