: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 11/05/2019

Văn Lâm (Hưng Yên): Đại hội MTTQ lần thứ XXIV

Trong 2 ngày 9 và 10/5, Ủy ban MTTQ huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Thông tin tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ huyện Văn Lâm đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện hiệu quả công tác Mặt trận, góp phần xứng đáng vào những thành tích chung của huyện. MTTQ các cấp phối hợp vận động nhân dân ủng hộ trên 93 tỷ đồng; hiến 9.138 m2 đất và trên 22.000 ngày công lao động để làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng… góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ở 10/10 xã trên địa bàn. Việc tổ chức đánh giá, xếp loại khu dân cư theo các tiêu chí đã được thực hiện tốt. Năm 2018, 71/85 làng, khu phố văn hóa (tỷ lệ 83,6%); trên 90% “Gia đình văn hóa”... 

Đại hội đề ra 5 Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường đoàn kết, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đã hiệp thương cử 46 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Văn Lâm khóa XXIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Tôn Ngọc Chuẩn- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2019 - 2024.    

Đỗ Văn Túy