: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:58 17/06/2019

Xây dựng quê hương Đồng Khởi giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình

5 năm qua, hệ thống chính trị tỉnh Bến Tre đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, trong kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của những người làm công tác Mặt trận. Nhân dịp Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, PV Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Trần Dương Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre.

Xây dựng quê hương Đồng Khởi  giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình

Ông Trần Dương Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre.

5 năm qua tỉnh Bến Tre đã có bước phát triển về nhiều mặt, đến cuối năm 2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 7%, tổng thu ngân sách đạt hơn 3.600 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 34,9 triệu đồng/người/năm, cuộc sống của đại đa số người dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, các cuộc vận động và các phong trào thi đua do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động được đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, mang lại kết quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

PV: Trong những thành tựu trên, vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh Bến Tre được thể hiện thông qua những kết quả cụ thể nào, thưa ông?

Ông Trần Dương Tuấn: Nhìn chung, nhiệm kỳ qua công tác Mặt trận trong tỉnh Bến Tre đã có bước tiến bộ rõ nét, hầu hết các nhiệm vụ cơ bản và những chỉ tiêu chủ yếu được hoàn thành, góp phần quan trọng vào việc phát triển toàn diện của địa phương. Điều đó được thể hiện cụ thể như Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp thu trên gần 98 tỷ đồng, cùng với các nguồn thực hiện an sinh xã hội khác đã xây dựng, bàn giao 2.459 nhà tình thương, tặng gần 500 ngàn suất quà nhân dịp lễ, tết với tổng giá trị hơn 60 tỷ đồng; tặng trên 80.000 suất học bổng với kinh phí trên 43 tỷ đồng.

Đến nay toàn tỉnh Bến Tre có 753/986 ấp, khu phố, 53/164 xã, phường, thị trấn và thành phố Bến Tre cơ bản không còn nhà ở tạm bợ, dột nát; gia đình chính sách khó khăn, các hộ neo đơn, các thành phần yếu thế trong xã hội thường xuyên được giúp đỡ. Công tác cứu trợ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn cũng được nhân dân tích cực hưởng ứng…

Để cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có hiệu quả, Mặt trận phối hợp thực hiện tốt các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động, làm cho cuộc vận động được lan tỏa ngày càng sâu rộng.

Công tác phản biện xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Nhiệm kỳ qua MTTQ đã tổ chức 14 hội nghị phản biện. Qua phản biện đã góp phần cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, đề án, kế hoạch được phù hợp, khả thi.

Điểm mới về vận động, xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào dân tộc nhiệm kỳ qua là Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre phối hợp tổ chức họp mặt người Hoa tiêu biểu và tổ chức họp mặt đại biểu các dân tộc trên địa bàn tỉnh hàng năm. Vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ đồng bào dân tộc khó khăn về nhà ở. Thông qua các cuộc vận động ở địa phương đã phát huy tốt vai trò của những người có uy tín trên địa bàn.

Vậy phương hướng, mục tiêu hoạt động của MTTQ tỉnh Bến Tre trong thời gian tới sẽ được triển khai như thế nào để phát huy hơn nữa thành quả đã đạt được, thưa ông?

- Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2019-2024 kêu gọi MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên và toàn thể nhân dân trong tỉnh “Tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện dân chủ và đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đưa Bến Tre trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh”.

Trân trọng cảm ơn ông!

Quốc Định (thực hiện)