: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:08:59 - Thứ hai, 21/05/2018

Hà Giang: Gần 15.000 hộ dân Mèo Vạc tiếp nhận gạo hỗ trợ bảo vệ rừng năm 2018

Thực hiện Quyết định 803/QĐ-TTg, ngày 6/6/2017 của Chính phủ về hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng tại 6 huyện nghèo tỉnh Hà Giang (giai đoạn 2016 – 2020), UBND huyện Mèo Vạc đang chỉ đạo ngành chuyên môn khẩn trương cấp phát kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Trong đợt I năm 2018, trên cơ sở phân bổ của UBND tỉnh, huyện Mèo Vạc đã tiếp nhận và triển khai cấp phát 392.209 tấn gạo hỗ trợ cho 14.604 hộ tham gia bảo vệ và phát triển rừng, định mức hỗ trợ 15,8kg/ha.

Để việc cấp phát đảm bảo đúng, đủ và công bằng, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp Chi nhánh Công ty Cổ phần lương thực xây dựng lịch cấp phát gạo tới tận tay các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển gần 21.000 ha rừng. Việc cấp phát gạo cho nhân dân bảo vệ môi trường sinh thái và rừng phòng hộ đầu nguồn do Chính phủ cấp nhằm giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất, chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết cùng nhau tham gia bảo vệ rừng. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.    

Nghĩa Toàn