: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:20:02 - Thứ hai, 21/05/2018

Sơn La: Kết nối tiêu thụ hơn 190 tấn rau an toàn

Trong tháng 4, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản Sơn La đã kiểm tra 197 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản việc tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ kết nối 47 chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh, trong tháng 4 đã cung cấp hơn 190 tấn rau an toàn, 1,4 tấn cá an toàn trong và ngoài tỉnh. Cùng với đó, Chi cục còn tích cực quản lý chất lượng nông sản ngoài chuỗi tiêu thụ trên thị trường với tổng sản lượng 477 tấn rau các loại. Phối hợp với các tổ, bản, tiểu khu, Ban quản lý chợ tuyên truyền về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.    

Khánh Ly