Dành nguồn lực chăm sóc người có công

K.Lê

Đây là một trong những nội dung chính của Công điện về việc đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư (Chỉ thị 14) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vừa được Bộ LĐTBXH ban hành.

Theo thống kê của Bộ LĐTBXH, cả nước hiện có hơn 9,2 triệu người hưởng các chính sách ưu đãi người có công (NCC), trong đó có gần 1,2 triệu thân nhân liệt sĩ, hơn 138.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 2 triệu thương binh, bệnh binh…

Hàng năm Nhà nước dành hơn 32.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách ưu đãi cho NCC. Cùng với đó công tác rà soát giải quyết hồ sơ NCC còn tồn đọng cũng được triển khai quyết liệt.

Tính đến cuối năm 2019, theo báo cáo của 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 822 hồ sơ tồn đọng, trong đó có 376 hồ sơ liệt sĩ, 446 hồ sơ thương binh; 22 địa phương đã giải quyết xong hồ sơ tồn đọng (8 địa phương đã giải quyết xong, 14 địa phương không có hồ sơ tồn đọng). Số hồ sơ tồn đọng còn lại sẽ được giải quyết dứt điểm trong năm 2020.

Để đạt được mục tiêu đến hết năm 2020, có 100% gia đình NCC với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú, Bộ LĐTBXH đề nghị các địa phương đặc biệt quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực, huy động sự tham của toàn xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng, nhất là việc giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng. 

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội đó gió đông bắc cấp 2-3

Hà Nội đó gió đông bắc cấp 2-3

Miền Bắc trời rét, vùng nói có nơi rét đậm, Hà Nội sẽ đón gió đông bắc cấp 2-3 và từ gần sáng mai mạnh dần lên cấp 3-4. 

Xem nhiều nhất