: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:42 25/05/2019

Bệnh viện đa khoa Yên Dũng (Bắc Giang): Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ không đạt tiêu chuẩn

Sau khi nhận được đơn thư tố cáo đối với ông Vũ Trí Quý- Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Yên Dũng (nay là Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng), Sở Y tế Bắc Giang đã thành lập tổ xác minh và phát hiện nhiều sai phạm trong công tác điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp khoa và ký kết hợp đồng lao động tại bệnh viện này.

Bệnh viện đa khoa Yên Dũng (Bắc Giang): Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ không đạt tiêu chuẩn

Trụ sở Bệnh viện đa khoa huyện Yên Dũng.

Bổ nhiệm lãnh đạo khoa chưa đủ tiêu chuẩn

Về công tác quy hoạch tại BVĐK huyện Yên Dũng, Sở Y tế Bắc Giang phát hiện bệnh viện này thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý khoa, phòng chưa đúng theo hướng dẫn của Sở Y tế và kế hoạch do bệnh viện xây dựng. Liên quan đến công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, theo báo cáo, năm 2018, Giám đốc BVĐK huyện Yên Dũng đã điều động, bổ nhiệm 3 trường hợp gồm: Ông Lê Đức Vĩnh trình độ chuyên môn là y sĩ định hướng chuyên khoa sản - nhi, được bổ nhiệm: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức; ông Vũ Trí Nhu,  trình độ chuyên môn y sỹ y học dân tộc được bổ nhiệm: Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền; ông Nguyễn Mạnh Ninh, trình độ chuyên môn y sĩ đa khoa được bổ nhiệm: Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm.

Qua xác minh, cả 3 trường hợp nêu trên không có hồ sơ bổ nhiệm. Đặc biệt, trình độ chuyên môn của cả 3 trường hợp được điều động bổ nhiệm đều không đạt tiêu chuẩn quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm và luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đáng bàn hơn, việc điều động bổ nhiệm đối với 3 trường hợp này không báo cáo về Sở y tế.

Tự ý ký hàng chục hợp đồng lao động

Theo báo cáo, BVĐK huyện Yên Dũng hiện có 14 hợp đồng lao động do bà Trần Thị Minh - nguyên Giám đốc BVĐK huyện Yên Dũng ký kết trong các năm 2016, 2017 theo hình thức hợp đồng lao động có thời hạn, thời hạn của hợp đồng từ 24-36 tháng.

Theo báo cáo, giải trình của Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Yên Dũng, trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang không tổ chức thi tuyển viên chức đối với người có trình độ đào tạo là điều dưỡng, y sĩ, trung cấp dược. Trong khi đó, nếu tính cơ cấu viên chức tại BVĐK huyện Yên Dũng theo quy định tại Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 5/6/2007 thì trong những năm qua BVĐK huyện Yên Dũng thiếu nhiều cán bộ có trình độ điều dưỡng, y sĩ, trung cấp dược và số lượng biên chế hiện có với số lượng hợp đồng lao động đã ký kết cũng chưa đủ số biên chế được giao. Do đó, để đáp ứng yêu cầu công tác khám, chữa bệnh, BVĐK huyện Yên Dũng phải ký hợp đồng lao động chuyên môn cho các vị trí việc làm như đề án đã được phê duyệt.

Thực tế đến nay chưa có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng ngân sách nhà nước được ký kết hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị.

Kết luận của Sở Y tế Bắc Giang khẳng định, mặc dù 14 lao động hợp đồng cho BVĐK huyện Yên Dũng là cần thiết để phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng cơ cấu theo quy định tại Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV, nhưng việc giám đốc ký kết các hợp đồng lao động này khi không có ý kiến của Sở Y tế là sai thẩm quyền.

Từ kết quả xác minh, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang yêu cầu ông Vũ Trí Quý - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Yên Dũng nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành. Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu ông Vũ Trí Quý chấm dứt hợp đồng với 14 lao động theo quy định. Xem xét trách nhiệm của trưởng phòng Tổ chức - Hành chính trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa đúng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Tổ chức thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền đã thanh toán thừa cho nhân viên bệnh viện.    

Đức Sơn