: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 - Thứ sáu, 02/11/2018

Bùng nhùng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Thanh tra tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ rõ nhiều sai sót trong công tác quản lý tài chính đối với Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh.

Trung tâm BTXH Cao Bằng là đơn vị trực thuộc Sở LĐTB&XH tỉnh Cao Bằng có chức năng, nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng và giáo dục các đối tượng BTXH (trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em bị bỏ rơi, người tàn tật, người già cô đơn không nơi nương tựa và các đối tượng BTXH khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng). Tổng số đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm BTXH là 174 người.

Qua thanh tra công tác quản lý tài chính của Trung tâm BTXH, Thanh tra phát hiện nhiều sai sót. Theo Cơ quan thanh tra, việc Trung tâm BTXH quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ chưa thảo luận với đối tượng BTXH là chưa phù hợp với quy định tại Điều 6 về quyền của đối tượng trong cơ sở BTXH của Thông tư số 04/2011/TT- BLTBXH ngày 25/02/2011 của Bộ LĐTB&XH về việc quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Cũng theo Kết luận thanh tra, quá trình quản lý và sử dụng chưa có quy định cụ thể như sử dụng nguồn tài trợ chưa thảo luận với nhà tài trợ, chưa phối hợp Ban thanh tra nhân dân lập biên bản kiểm đếm số lượng, chủng loại công khai ghi rõ nội dung quà tặng và làm thủ tục nhập kho. Đồng thời, số tiền tài trợ chi phục vụ trực tiếp cho đối tượng chiếm tỷ lệ thấp so với tổng thu. Địa chỉ và nguyện vọng nhà tài trợ không được ghi chép, hiện vật tài trợ sổ sách phản ánh chưa rõ ràng. Định kỳ chưa kiểm kê kho và không định lượng được giá trị hiện vật, sử dụng chưa đúng nguồn. Đáng chú ý, Trung tâm BTXH Cao Bằng còn dùng nguồn kinh phí chế độ của đối tượng chi dịch vụ công của bộ máy Trung tâm BTXH.

Thanh tra tỉnh Cao Bằng cũng phát hiện việc sửa chữa xây dựng có hạng mục thiếu khối lượng, số liệu bảng chấm cơm và sổ công khai tài chính năm 2016 khác nhau. Công tác quản lý tài chính của Trung tâm BTXH đã gây nên dư luận nhiều chiều.

Theo cơ quan thanh tra, nguyên nhân dân đến tình trạng trên là do Trung tâm BTXH Cao Bằng trong quá trình hoạt động quản lý không thảo luận với đối tượng BTXH và tham vấn ý kiến bên ngoài (nhà tài trợ). Thêm vào đó, quá trình quản lý chưa đánh giá một cách toàn diện những công việc đã làm, đặc biệt là đời sống hàng ngày của các đối tượng so với nguồn tài trợ và đời sống chung xã hội. Ngoài ra, Sở LĐTB&XH chưa thực sự phân cấp về quản lý, chi tiêu tài chính cho đơn vị trực thuộc, có thể gây khó khăn cho việc chủ động và trách nhiệm của Trung tâm BTXH trong việc chi tiêu và quản lý tài chính.

Vì vậy, Trung tâm BTXH đã có những hạn chế về việc quản lý và sử dụng nguồn tài trợ, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn tiền và tác động tới đời sống của các đối tượng BTXH. Trung tâm BTXH còn để xảy ra quyết toán tiền ăn sai.

Theo Thanh tra tỉnh Cao Bằng, những tồn tại nêu trên trách nhiệm thuộc các phòng, ban của Trung tâm BTXH cũng như các phòng chuyên môn của Sở chưa thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát để tham mưu cho lãnh đạo. Đồng thời, Giám đốc Trung tâm BTXH cũng như Giám đốc Sở LĐTB&XH có trách nhiệm với vai trò người đứng đầu đơn vị.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Cao Bằng kiến nghị Giám đốc và Ban Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Cao Bằng nghiêm túc kiểm điểm và quy rõ trách nhiệm đối với những tập thể, cá nhân có liên quan.

Đức Sơn