: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:34 - Thứ năm, 06/09/2018

Hàng loạt yếu kém tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn

Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn đã có buổi làm việc với Sở VHTTDL Lạng Sơn. Tại đây, bà Lâm Thị Phương Thanh- Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã thẳng thắn chỉ rõ hàng loạt yếu kém, khuyết điểm của Sở VHTTDL Lạng Sơn trong thời gian qua.

Theo đó, tại buổi làm việc bà Lâm Thị Phương Thanh kết luận, bên cạnh những kết quả đạt được, Sở VHTTDL cần quan tâm tập trung giải quyết một số những hạn chế tồn tại. Đó là đời sống văn hóa tinh thần ở nhiều nơi nhất là vùng cao, biên giới còn nghèo nàn. Việc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chưa đạt yêu cầu, còn nặng về nghi lễ, thủ tục gây tốn kém, lãng phí.

Các vi phạm về quản lý trật tự ở đô thị, vệ sinh môi trường ở nông thôn, vấn đề suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội có nơi, có lúc có chiều hướng gia tăng. Việc phát huy các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong lĩnh vực văn hóa, du lịch còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và chưa có giải pháp đột phá, thiếu chiều sâu, tầm chiến lược, chưa theo kịp xu hướng phát triển nhu cầu về văn hóa, du lịch của người dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, việc cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nhiệm vụ thuộc chức năng quản lý nhà nước của ngành Văn hóa chưa đầy đủ và đồng bộ. Công tác quản lý, khai thác, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, di tích lịch sử còn bất cập, hiệu quả thấp. Chưa có sự phối hợp đồng bộ với các ngành, các địa phương trong quản lý, khai thác các điểm di tích, danh thắng và phát huy vai trò của nhân dân, doanh nghiệp trong tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, du lịch, tạo lập môi trường du lịch an toàn, hấp dẫn để thu hút khách du lịch lưu trú (vấn đề trật tự an toàn xã hội, an toàn thực phẩm, dịch vụ du lịch…).

Vấn đề đầu tư cho phát triển văn hóa, thể thao, du lịch còn nhiều khó khăn, bất cập, thiếu đồng bộ. Xác định ưu tiên chưa rõ, còn dàn trải, xã hội hóa nguồn lực còn hạn chế. Trong khi đó, việc phát huy các thiết chế, cơ sở vật chất hiện chưa có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ với những bước phát triển mới về kinh tế- xã hội. Thiếu cán bộ tầm chuyên gia, có chuyên môn sâu về văn hóa, du lịch.

Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị Sở VHTTDL Lạng Sơn tập trung bằng nhiều biện pháp, đặc biệt là việc tuyên truyền và thông qua các hoạt động của ngành để nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên trong ngành, của các cấp, các ngành và xã hội một cách đầy đủ và toàn diện về phát triển văn hóa, gia đình, du lịch, thể dục thể thao, xây dựng con người trong tình hình mới.

Đồng thời, nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ nội dung, cách thức triển khai các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, nâng cao năng lực quản lý nhà nước của ngành đảm bảo hiệu quả cao nhất.     

Đức Sơn