: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:00 20/11/2018

Hưng Yên: Nhiều sai sót trong quản lý, tuyển dụng

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có kết luận thanh tra chỉ rõ nhiều sai sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm, số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hưng Yên giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/5/2018.

Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, năm 2015, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức để tuyển dụng được 234 công chức vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành chính cấp huyện trở lên. Nhìn chung, việc thi tuyển công chức được thực hiện theo quy định, nhưng UBND tỉnh phê duyệt yêu cầu tuyển dụng chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp đối với một số vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Yêu cầu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức loại hình đào tạo chính quy là không đúng quy định...

Qua kiểm tra 28 hồ sơ được tiếp nhận không qua thi cho thấy, trước khi tổ chức sát hạch, Hội đồng kiểm tra, sát hạch không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định về hình thức và nội dung sát hạch. Bên cạnh đó, trong số những trường hợp được tiếp nhận, có 9 trường hợp đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức, nhưng trong hồ sơ còn thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Về tuyển dụng viên chức, đoàn thanh tra kiểm tra việc xét tuyển viên chức tại 5 cơ quan, tổ chức hành chính, gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Văn Lâm, UBND huyện Khoái Châu và kiểm tra việc tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức đối với 10 trường hợp của 6 cơ quan, tổ chức hành chính. Đoàn thanh tra phát hiện có cơ quan, tổ chức hành chính xây dựng và phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại thời điểm tuyển dụng vượt số còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao.

Qua kiểm tra 551 hồ sơ bổ nhiệm, trong đó 89 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, 462 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức hành chính, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện có 2 công chức khi được bổ nhiệm lần đầu không đủ thời gian giữ chức vụ 5 năm. 27 công chức còn thiếu một hoặc một số điều kiện tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học. Về trình tự bổ nhiệm, thời điểm xem xét bổ nhiệm lại và thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại đối với một số trường hợp còn chậm.

Công tác quản lý hồ sơ công chức tại tỉnh Hưng Yên cũng tồn tại hàng loạt thiếu sót. Hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh chưa được triển khai và lưu giữ tại Sở Nội vụ…

Đáng chú ý, đến thời điểm ban hành kết luận thanh tra, tại tỉnh Hưng Yên còn 10 cơ quan, tổ chức sử dụng 28 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra, còn 2 phòng chuyên môn của UBND cấp huyện có số lượng cấp phó mỗi phòng vượt 1 người.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc tinh giản biên chế công chức đảm bảo tỷ lệ theo quy định pháp luật và kế hoạch đã đề ra; xử lý các sai phạm đã nêu, đồng thời tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.    

Đức Sơn