: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 19/12/2018

Lai Châu: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn coi nhẹ phòng, chống tham nhũng?

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Lai Châu năm 2016-2017, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã phát hiện nhiều sai sót.

Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Lai Châu, quy trình tiến hành các cuộc thanh tra tại Sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu thực hiện chưa được đầy đủ các nội dung theo quy định Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Mặt khác, trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo, việc ghi chép, vào sổ theo dõi kết quả xử lý, giải quyết đơn còn chưa phản ánh đầy đủ, việc tiếp nhận, phân loại xử lý đơn chưa chi tiết đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Thanh tra tỉnh Lai Châu cũng cho hay, việc giải quyết tố cáo hành vi vi phạm trong quá trình kiểm tra lâm sản của công chức kiểm lâm viên tại xã Phúc Than và Phó trưởng công an xã Phúc Than, huyện Than Uyên chưa thực hiện, đúng quy trình quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo.

Công tác thanh toán chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định tại Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu còn chưa kịp thời.

Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Lai Châu phát hiện việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản thu nhập các năm 2016, 2017, một số người được phê duyệt không đúng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Điều 1 và Phụ lục I theo Khoản 9, Điều 1 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Thêm vào đó, bản kê khai tài sản thu nhập còn chưa ghi đầy đủ nội dung, thông tin theo quy định, ký nhận bản kê khai tại các đơn vị trực thuộc chưa đúng thẩm quyền được quy định.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, việc thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2016 tại Sở NN&PTNT chưa được đầy đủ các nội dung theo quy định như: Chi thanh toán cá nhân, chi nghiệp vụ chuyên môn. Thực hiện chi mua sắm, sửa chữa, chi hội nghị. Các nội dung bổ sung, điều chỉnh dự toán chi trong năm.

Về nguyên nhân các sai sót, Thanh tra tỉnh Lai Châu cho rằng, có đơn vị do thủ trưởng chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác tiếp dân, giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, việc hướng dẫn xây dựng, triển khai kế hoạch hàng năm, triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn chưa đầy đủ, có nội dung chưa sâu. Bên cạnh đó, chất lượng tham mưu, xử lý và giải quyết công việc về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của một số công chức, viên chức có mặt còn hạn chế…

Trên cơ sở phát hiện các sai sót, Thanh tra tỉnh Lai Châu kiến nghị Giám đốc Sở NN&PTNT tổ chức kiểm điểm xác định trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cá nhân trong công tác quản lý chỉ đạo, điều hành đối với những tồn tại, hạn chế nêu trên. Đồng thời chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân các đơn vị liên quan.

Hoàng Anh