: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:29:31 - Thứ bảy, 30/06/2018

Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ vẫn chậm

Thông tin từ Bộ Xây dựng, việc thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại các đô thị còn chậm, nhiều địa phương chưa chủ động triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Mặc dù Bộ Xây dựng đã có công văn đề nghị các địa phương có nhà chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại chỉ đạo triển khai thực hiện một số giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện và có báo cáo kết quả để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, nhưng đến nay nhiều địa phương hoàn thiện nội dung này. 

Hiện cả nước có khoảng 600/2.500 nhà chung cư nguy hiểm, hư hỏng nặng (chất lượng cấp C và D), chiếm khoảng 25% tổng số nhà chung cư cũ.

Tuy nhiên, số lượng chung cư cũ được cải tạo, xây mới trên toàn quốc chưa vượt quá 2% tổng quỹ nhà chung cư cũ. Con số này cho thấy sự chậm trễ trong cải tạo chung cư cũ. 

T.Hằng