: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:20:39 - Thứ tư, 21/02/2018

Bịt kẽ hở trong thu ngân sách

Chính sách thu hiện nay mang trên mình quá nhiều chính sách xã hội làm mất đi bản chất của thuế, làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước, bị lợi dụng để trục lợi gây lãng phí nguồn lực quốc gia và cần các giải pháp hữu hiệu. Ông Trần Quang Chiểu, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đã chia sẻ với Đại Đoàn Kết.

Bịt kẽ hở trong thu ngân sách

Ông Trần Quang Chiểu.

PV: Thưa ông, năm 2017 có thể nói là một năm thắng lợi của Chính phủ trong điều hành chính sách tài khóa và có vẻ như với đà này thì ngân sách nhà nước sắp qua thời kỳ khó?

Ông Trần Quang Chiểu: Đúng là năm 2017, chúng ta hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu Ngân sách Nhà nước. Song, để đi qua thời kỳ khốn khó thì cần phải tiếp tục nhìn thẳng vào những tồn tại cơ bản của thu Ngân sách Nhà nước như tại sao tăng trưởng kinh tế đạt nhưng thu ở cả ba khối doanh nghiệp nhà nước, đầu tư nước ngoài và ngoài quốc doanh đều không đạt. Tại sao mức huy động từ thuế, phí trên GDP nhiều năm không đạt chỉ tiêu, thậm chí có năm rất thấp, như năm 2018 dự toán còn thấp hơn năm 2017?

Vì sao mức huy động từ thuế, phí trên GDP nhiều năm không đạt chỉ tiêu, thưa ông?

- Tôi cho rằng nguyên nhân gốc rễ là chính sách thu ngân sách. Chính sách thu hiện nay có 2 tồn tại lớn nhất đó là làm mất đi nguyên tắc quan trọng nhất, tính trung lập của thuế; làm phân tán nguồn lực nhà nước, làm giảm thu ngân sách nhà nước.

Các tồn tại này thể hiện ở việc chính sách thu hiện nay chưa bao quát hết nguồn thu, chưa mở rộng được cơ sở thuế, chưa đảm bảo bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. Giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chưa quan tâm đến thành lập và phát triển doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp nhỏ.

Chính sách thu hiện nay lấy dự án làm đối tượng ưu đãi nên đã tạo kẽ hở trong việc trốn thuế, lậu thuế chuyển giá và gửi giá. Chính sách thu hiện nay mang trên mình nó quá nhiều chính sách xã hội làm mất đi bản chất của thuế, làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bị lợi dụng để trục lợi gây lãng phí nguồn lực quốc gia… 

Như vậy chính sách thu thuế của ta chưa linh hoạt và còn khá nhiều bất hợp lý? 

- Đúng là như vậy, mức thuế suất huy động hiện nay còn nhiều bất hợp lý so với khu vực và thế giới. Thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên và các quỹ ngoài ngân sách nhà nước… đều dư địa rất lớn nếu chúng ta khắc phục được những bất hợp lý kịp thời thì chắc chắn sẽ huy động vào ngân sách nhà nước từ thuế, phí đạt từ 22-23% GDP trở lên.

Ví dụ, chỉ riêng thuế giá trị gia tăng, thuế suất phổ thông là 10% nhưng thực tế hiện nay chúng ta chỉ thu ở mức 6% - 8% tùy theo từng năm. Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế phổ thông hiện nay là 20% nhưng thực tế mức huy động chỉ đạt từ 15-17%....

Vậy để tránh thất thu ngân sách nhà nước, theo ông chúng ta cần làm những gì?

- Có rất nhiều việc phải làm, trong đó, những việc chính cần quan tâm như mở rộng diện đối tượng chịu thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và đặc biệt là các khoản thu từ đất đai.

Giảm đối tượng được hoàn thuế VAT, sửa đổi, bổ sung quy định hoàn thuế VAT để khắc phục việc chậm hoàn thuế và tham ô tiền thuế. Rà soát, bãi bỏ ngay các quỹ tài chính ngoài ngân sách hình thành như một khoản thuế đặc biệt và thu ngay quỹ này về ngân sách nhà nước để quản lý…

Trân trọng cảm ơn ông!

Lục Bình (thực hiện)