: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:14:19 - Thứ sáu, 12/01/2018

Ông Nguyễn Mạnh Quân đảm nhiệm quyền Tổng giám đốc ABBANK

Hội đồng quản trị ABBANK đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Cù Anh Tuấn từ ngày 12/1/2018 vì lý do cá nhân và cử ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc từ ngày 12/1.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đảm nhiệm quyền Tổng giám đốc ABBANK

ABBANK cử ông Nguyễn Mạnh Quân là Phó Tổng Giám đốc đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc. (Nguồn: ABBANK).

Ông Nguyễn Mạnh Quân 45 tuổi, là thạc sỹ Quản trị Kinh doanh thuộc Học viện Công nghệ châu Á (Asian Institute of Technology-AIT); cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh (Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội); cử nhân kế toán tài chính (Đại học Thương mại Hà Nội).

Ông Nguyễn Mạnh Quân có hơn 22 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng, từng nắm giữ các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng VID Public Bank, CitiBank, HSBC, SeABank, HDBank và đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc ABBANK từ tháng 6/2015. 

Sau gần 3 năm đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc tại ABBANK, phụ trách lĩnh vực quản lý tín dụng; pháp chế-tuân thủ; quản lý rủi ro, với năng lực và kinh nghiệm điều hành nhiều năm tại vị trí cấp cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ông Nguyễn Mạnh Quân được Hội đồng quản trị tin tưởng và giao trọng trách là người đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc của ABBANK.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị ABBANK đánh giá: “Ông Nguyễn Mạnh Quân đáp ứng được yêu cầu phát triển của ABBANK trong chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng, kế thừa được những thành tựu mà ABBANK đã đạt được trong những năm vừa qua.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi ABBANK đang thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và triển khai Kế hoạch chiến lược tới năm 2020 và những năm tiếp theo do Hội đồng quản trị thông qua.”

PV