: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
11:00:00 10/02/2019

Gửi...

Thơ Đặng Vương Hưng

Gửi mây lặng lẽ mang đi
Những khi trống trải những khi xao lòng
Gửi ai chút lạnh mùa đông
Tới miền nắng ấm như không trở về

Gửi người một chút đam mê
Chút nhung nhớ của tình quê ngày nào
Gửi thêm chút gió hanh hao
Lá vàng rụng kín lối vào vườn hoang

Cắt mây thành chiếc khăn choàng
Gửi ai trời lạnh tạm quàng duyên hơn
Chiều nay bỗng thấy trống trơn
Gửi làm sao được dỗi hờn vì yêu?

Hà Nội, 15/12/2018