: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:16:53 25/01/2019

Ra mắt bộ sách về nhân sĩ trí thức Sài Gòn - Gia Định trước năm 1954

Ngày 25/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã ra mắt bộ sách “Lịch sử nhân sĩ trí thức Sài Gòn - Gia Định đồng hành cùng dân tộc giai đoạn 1930 - 1954”.

Ra mắt bộ sách về nhân sĩ trí thức Sài Gòn - Gia Định trước năm 1954

Cán bộ Mặt trận tìm hiểu về cuốn sách.

Bộ sách “Lịch sử nhân sĩ trí thức Sài Gòn - Gia Định đồng hành cùng dân tộc giai đoạn 1930 - 1954” gồm 631 trang, được thực hiện từ đầu năm 2015 và hoàn thành ngày 20/9/2018.

Trong đó, phần mở đầu được các tác giả khái quát về nhân sĩ, trí thức thời kỳ trước khi có Đảng; hai phần chính của bộ sách là thời kỳ Đảng Cộng sản lãnh đạo phong trào cách mạng Giải phóng dân tộc đi theo quỹ đạo của Cách mạng vô sản (1930 - 1945) và Nhân sĩ trí thức Sài Gòn - Gia Định đồng hành cùng dân tộc, giai đoạn kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954).

Theo ông Nguyễn Trọng Xuất, nguyên Tổng thư ký công trình Lịch sử Nam bộ kháng chiến, chủ biên bộ sách, “Nhân sĩ, trí thức Sài Gòn - Gia Định đồng hành cùng dân tộc” chính là thể hiện sức mạnh chính trị của liên Công - Nông - Trí  trên địa bàn trọng điểm Nam bộ. Lịch sử của quá trình liên minh cũng là lịch sử quá trình “dấn thân”, vượt muôn vàn gian khổ, kể cả hi sinh của nhiều thế hệ Công - Nông - Trí nối tiếp nhau qua các phong trào yêu nước chống giặc ngoại xâm, cả ở nông thôn giải phóng và ở đô thị địch tạm chiếm. 

Ảnh hưởng của mỗi cao trào chính trị là một đòn chí tử giáng vào kẻ địch, những kẻ chỉ biết dựa vào sức mạnh của vũ khí, kỹ thuật mà xem nhẹ hoặc không hiểu gì về nội hàm chính trị của chiến tranh cách mạng.

Ra mắt bộ sách về nhân sĩ trí thức Sài Gòn - Gia Định trước năm 1954 - 1

Cuốn sách nhân sĩ trí thức Sài Gòn - Gia Định giai đoạn 1930 - 1954.

Ông Nguyễn Trọng Xuất cho biết, bài học từ Bộ sách là khơi động trong mỗi người dân “Con Lạc cháu Hồng” lòng yêu nước, yêu dân, tin dân và dựa vào dân; tinh thần “xả thân vì nghĩa”; nuôi dưỡng và trọng dụng nhân tài, tạo môi trường cho sự phát triển nhân tài với trách nhiệm cộng đồng cao của mỗi người trước vận mệnh đất nước. Do vậy, Ban biên soạn đã cố gắng thể hiện phần nào nét đẹp của văn hoá Việt Nam, góp phần vào quá trình giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Quốc Định