: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:04:35 12/05/2019

Ra mắt cuốn sách ‘Trở thành người ảnh hưởng’

Tác giả người Mỹ ông John C. Maxwell vừa ra mắt độc giả trong nước cuốn sách “Trở thành người ảnh hưởng”.

Ra mắt cuốn sách ‘Trở thành người ảnh hưởng’

Cuốn sách “Trở thành người ảnh hưởng” vừa được ra mắt độc giả Việt Nam của tác giả John C. Maxwell.

Điều đặc biệt trong cuốn sách “Trở thành người ảnh hưởng” đó là bạn có thể tạo ra những tác động tích cực đến cuộc đời dù bạn là bất kỳ ai, ở bất cứ vị trí gì – không nhất thiết bạn phải là người nổi tiếng, vận động viên Olympic hay nguyên thủ của một Quốc gia. Bởi bí quyết của sự ảnh hưởng, như John.C Maxwell viết đó là việc “nếu bạn có thể kết nối với những người khác bằng bất cứ cách thức nào, bạn đã là một người có sức ảnh hưởng”.

Trong cuốn sách “Trở thành người ảnh hưởng”, John C.Maxwell chia sẻ những sự thật về sức ảnh hưởng mà chúng ta ít biết hoặc không để ý đến. Đó là việc sức ảnh hưởng không đến ngay tức khắc mà cần sự phát triển, vun đắp trong nhiều giai đoạn, và việc chúng ta có tác động lên hầu hết mọi người xung quanh nhưng mức độ ảnh hưởng tới họ lại không giống nhau.

Từ đó, tác đưa đến cho bạn đọc những lời khuyên hữu ích về việc tạo ra sức ảnh hưởng. Ông chia việc tạo ra ảnh hưởng thành 4 cấp “nêu gương, khích lệ, cố vấn, nhân lên gấp bội” và lý giải một cách cụ thể cách thức tạo ra niềm tin, dẫn dắt và kết nối mọi người, từ đó tạo ra sức ảnh hưởng tương ứng trong từng cấp bậc. Đó là những phẩm chất và kỹ năng cần thiết với chúng ta trong bất kỳ hoàn cảnh và môi trường nào, như việc thể hiện sự chính trực, lắng nghe, thấu hiểu, khơi mở tiềm năng và dẫn dắt người khác…

Lam Hồng