: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:20:14 - Thứ sáu, 12/10/2018

An Giang: Thanh tra nhân dân giám sát trên 3.162 vụ việc

Từ năm 2017 đến nay MTTQ các cấp tỉnh An Giang đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan và UBND cùng cấp tích cực hướng dẫn, chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã phường thị trấn thực hiện giám sát trên 3.162 vụ việc,  với 1.512 công trình, dự án đầu tư cộng đồng.

Qua giám sát đã phát hiện những sai phạm kiến nghị và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm rõ xử lý 221vụ việc, hạn chế phần nào những tiêu cực trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Thông qua giám sát, tạo điều kiện cho người dân phát huy quyền làm chủ giám sát các hoạt động của chính quyền, tăng cường thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở, tạo sự công khai, minh bạch, tương tác trách nhiệm giữa cơ quan nhà nước với nhân dân.

    T.H.