: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 - Thứ tư, 10/10/2018

Bắc Ninh: Ban TTND giám sát hơn 1.200 vụ việc

Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh có 126 ban thanh tra nhân dân (TTND) đảm nhận nhiệm vụ giám sát đầu tư của cộng đồng.

Qua hoạt động các ban TTND ở nhiều địa phương đã phát huy vai trò của mình, tham gia giám sát nhiều vụ việc có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, hạn chế những sai sót, tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án đầu tư tại địa phương.    

V.M.