: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:53 05/09/2018

Giám sát giải quyết khiếu nại của công dân

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp vừa thành lập Đoàn giám sát phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan tiến hành giám sát về tình hình giải quyết các vụ việc khiếu nại của công dân phức tạp, kéo dài. 

Đoàn đã tiến hành giám sát tại UBND huyện Châu Thành, thành phố Sa Đéc, huyện Lấp Vò và thành phố Cao Lãnh. Kết quả giám sát cho thấy UBND cấp huyện và các ngành chức năng đã thụ lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại của công dân theo đúng quy định pháp luật, quá trình giải quyết, lãnh đạo địa phương đã xem xét vận dụng các chính sách hỗ trợ khác phù hợp với từng trường hợp khiếu nại cụ thể theo chủ trương của Tỉnh….

Từ kết quả giám sát Đoàn kiến nghị với các địa phương được giám sát: Căn cứ Luật hiện hành, tiếp tục tổ chức đối thoại tiếp xúc với công dân hướng dẫn khởi kiện đúng địa chỉ, tìm biện pháp giải quyết phù hợp. 

Kiến nghị, đề xuất UBND Tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động chấp hành pháp luật của nhân dân tại địa bàn dân cư…         

Trần Thắng