: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 - Chủ nhật, 07/10/2018

Giám sát, phản biện để tăng sự đồng thuận xã hội

“Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm để kiến nghị, góp ý với cấp ủy, chính quyền các cấp sửa đổi bổ sung các chủ trương, chính sách, quy định cho phù hợp, sát với thực tiễn của địa phương, đơn vị; đồng thời mở rộng và phát huy dân chủ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội”

Đó là những chia sẻ của Chủ tịch MTTQ tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn khi trao đổi về công tác giám sát, phản biện trên địa bàn tỉnh.

Giám sát, phản biện để tăng sự đồng thuận xã hội

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh khảo sát thực tế tại Phân xưởng cơ điện của Công ty Than Núi Hồng. 

Nâng cao vị thế, vai trò của Mặt trận

Thời gian qua, công tác giám sát, phản biện xã hội được các cấp MTTQ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chú trọng thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định. Qua đó, Mặt trận ngày càng khẳng định vai trò đại diện cho lợi ích, nguyện vọng của nhân dân, đảm bảo thực hiện Quy chế dân chủ một cách thực chất nhất. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đã kịp thời phát hiện hạn chế, khuyết điểm để kiến nghị, góp ý với cấp ủy, chính quyền các cấp sửa đổi, bổ sung chủ trương, chính sách cho phù hợp, sát với thực tiễn địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, mở rộng và phát huy dân chủ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, tăng cường đồng thuận trong xã hội...

Theo ông Phạm Hoàng Sơn, 5 năm qua, hoạt động giám sát của Mặt trận tỉnh Thái Nguyên có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả tốt. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trên một số lĩnh vực đã được phát hiện và kiến nghị với UBND, các cơ quan, đơn vị xem xét và tập trung giải quyết kịp thời. Đặc biệt việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện các kiến nghị sau giám sát được Mặt trận coi trọng, tập trung giải quyết nhằm tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, tạo niềm tin trong nhân dân.

MTTQ ở cả ba cấp đã tổ chức được 10.298 cuộc giám sát và 1.129 hội nghị phản biện, gửi dự thảo văn bản phản biện và tổ chức đối thoại trực tiếp. Qua công tác giám sát, nhiều nội dung đã được giải quyết theo đúng thẩm quyền. Hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã khắc phục những tồn tại, hạn chế, kiến nghị mà Đoàn giám sát đã nêu, một số nội dung được các cơ quan, đơn vị khắc phục ngay. Như đối với Công ty Than Núi Hồng đã tổ chức vét bùn lắng tại các hồ lắng và rãnh gom nước mặt; làm hồ sơ báo cáo điều chỉnh sổ chủ nguồn chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường; cải tạo các hồ lắng nước thải moong;.. Còn với Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên: Xử lý ngay lượng bóng đèn huỳnh quang thải ra; treo bảng hướng dẫn quy trình vận hành xử lý nước thải của bệnh viện tại vị trí dễ quan sát…

Cùng với đó, công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn từng bước phát huy vai trò trong giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân. Toàn tỉnh hiện có 280 ban Thanh tra nhân dân và 250 ban Giám sát đầu tư của cộng đồng với số lượng trên 3.000 thành viên. Từ năm 2017 đến tháng 8/2018, các ban này đã tiến hành thanh tra, giám sát 2.045 vụ việc, trong đó phát hiện, kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền 169 vụ việc. Sau giám sát, hầu hết các kiến nghị đều được tiếp thu và giải quyết kịp thời. 

Mặc dù vẫn được coi là những người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, công việc nhiều, lực lượng mỏng nhưng hầu hết các thành viên trong Ban Thanh tra nhân dân và ban Giám sát cộng đồng đã hoạt động rất nhiệt tình và trách nhiệm. Điển hình như ban Thanh tra nhân dân của phường Đồng Quang (TP. Đồng Hỷ), mặc dù  chỉ có 9 người, song thời gian qua vai trò của từng thành viên đã được phát huy rất tích cực trong việc thực hiện chức trách được giao. 

Thông qua việc tiếp nhận ý kiến của nhân dân, Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, công trình do nhân dân đóng góp xây dựng, do Nhà nước và các tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ trên địa bàn phường. BTTND đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên và theo chuyên đề và đã lập biên bản, có văn bản kiến nghị các bên tiếp thu, khắc phục kịp thời những vấn đề tồn tại mà Ban phát hiện ra. 

Còn đó những khó khăn

“Để có được kết quả nêu trên có lẽ là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của những người làm Mặt trận bởi ai cũng hiểu giám sát, phản biện là một công việc không hề dễ dàng gì. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã phát sinh rất nhiều khó khăn, bất cập. Như việc quy định MTTQ thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của cơ quan tổ chức cùng cấp, MTTQ cấp xã tổ chức thành lập đoàn giám sát là chưa phù hợp. Chưa có chế tài cụ thể quy định trách nhiệm giải quyết, xử lý các kiến nghị sau giám sát của MTTQ và các đoàn thể nên cũng khó khăn trong việc đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết triệt để các kiến nghị sau giám sát. Một số cán bộ MTTQ và các đoàn thể còn yếu về chuyên môn, tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ làm công tác Mặt trận có nơi chưa được phát huy” – ông Sơn chia sẻ.

Qua quá trình thực hiện công tác giám sát, phản biện tại địa phương cũng cho thấy một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân.

Hoạt động giám sát của Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Một số đoàn thể chính trị- xã hội chưa chủ trì được nhiều hoạt động giám sát độc lập; việc lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát có lúc còn chưa phù hợp;... Ngoài ra, việc theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết các kiến nghị, đề nghị sau giám sát còn hạn chế.

Cùng với đó, công tác phản biện xã hội còn lúng túng, kết quả phản biện xã hội chất lượng và hiệu quả chưa cao, chưa thật sự rõ nét, thiếu tính thuyết phục; một số nơi làm còn hình thức, thụ động. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội còn nhiều hạn chế về kiến thức pháp luật, kinh tế, xã hội, kỹ năng công tác; còn có tình trạng nể nang, né tránh, thiếu bản lĩnh và chính kiến khi thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Cán bộ cấp cơ sở kiêm nhiệm nhiều việc và thường xuyên thay đổi, khó khăn cho thực hiện nhiệm vụ...

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, theo ông Sơn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phải xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp trong thời gian tới. Trong đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy cùng cấp và tình hình thực tiễn tại địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân để xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội hàng năm...

Trường Giang