: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:05 - Thứ sáu, 05/10/2018

Hà Nội: 100% quận, huyện, thị xã thực hiện đối thoại với nhân dân

Thực hiện Quy chế tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, 100% quận, huyện, thị xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Mặt trận các quận, huyện, thị xã đã phối hợp tổ chức 42 hội nghị định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với trên 11.000 lượt nhân dân tham gia góp ý; tổ chức 30 hội nghị đột xuất với gần 3.600 lượt nhân dân tham gia góp ý kiến. Các xã, phường, thị trấn đã tổ chức 433 hội nghị đối thoại định kỳ, 173 hội nghị đối thoại đột xuất. 

Kết quả đã có 95% các ý kiến của nhân dân được giải đáp, trả lời trực tiếp tại hội nghị, qua đó kịp thời giải quyết những vướng mắc, tạo sự đồng thuận của nhân dân.    

V. Mạnh