: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
19:12:07 - Thứ hai, 21/05/2018

Làm rõ những vấn đề trong tăng giá bán nước sạch năm 2018

Chiều 21/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ |Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội về điều chỉnh giá nước và giá bán nước sạch do Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa sản xuất năm 2018.

Làm rõ những vấn đề trong tăng giá bán nước sạch năm 2018

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị phản biện xã hội được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 217 12/12/2013, của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Công văn số 1713 ngày 14/5/2018, của Sở Tài chính về việc xin ý kiến phản biện xã hội về  điều chỉnh giá nước và giá bán nước sạnh năm 2018 của Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa sản xuất cung cấp.

Trên cơ sở dự thảo phương án giá nước năm 2018 của Sở Tài chính, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những bất cập, tồn tại trong hoạt động kinh doanh nước sạch trong thời gian qua, làm rõ những vấn đề về sự cần thiết phải điều chỉnh giá nước sạch; cơ sở pháp lý của việc điều chỉnh giá nước sạch; cơ sở thực tiễn và tính khả thi của việc điều chỉnh giá nước sạch có phù hợp với đời sống nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp; cơ sở khoa học của việc tính toán các yếu tố đầu vào để hình thành phương án giá nước sạch sẽ được điều chỉnh… 

Đối với khung giá nước sạch sinh hoạt, một số ý kiến cho rằng, mức giá đề nghị của đơn vị đối với giá nước bình quân tăng 20,9% và giá nước áp dụng với các hộ sử dụng từ 10-20m3 tăng 36% là quá cao so với mức giá hiện hành, vì vậy, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, có lộ trình giảm mức giá này để tránh gây xáo trộn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống người dân.

MTTQ tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu để có văn bản chính thức gửi UBND tỉnh làm căn cứ nghiên cứu, xem xét, bổ sung vào Dự thảo trước khi ban hành, bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội và tính hiệu quả trong hoạch định chủ trương, chính sách của tỉnh; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Nguyễn Chung